วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

      ถ้าหากพูดถึงวัดพระแก้วเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ยังรู้จักกับวัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญที่มีความเกี่ยวพันทางด้านพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื่องจากวัดแห่งนี้นั้นจะมีการจัดพิธีสำคัญสำคัญอยู่บ่อยครั้งที่มีความเกี่ยวพันกับทางพระมหากษัตริย์ด้วยวัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างและสถาปนาขึ้นมาในช่วงประมาณปีพศ 2325 ซึ่งตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยของรัชกาลที่ 1 

        สำหรับประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดพระแก้วแห่งนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงเทพฯหรือเรียกว่าย้ายจากกรุงศรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยวัดแห่งนี้มีการสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัดพระแก้วนั้นจะมีพื้นที่ติดอยู่กับพระราชวังเลยนั่นเอง  นอกจากนี้ยังเป็นการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีอีกด้วย 

         ลักษณะของการสร้างวัดพระแก้วนั้นมีการสร้างให้มีความคล้ายคลึงกับวัดพระอารามหลวงในยุคเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรือแม้แต่กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือมีการสร้างให้มีความคล้ายคลึงเหมือนกับวัดมหาธาตุและวัดพระศรีสรรเพชญ์นั่นเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากวัดพระแก้วนั้นเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันกับทางด้านพระมหากษัตริย์ดังนั้นวัดแห่งนี้จะเห็นได้ว่าจะเป็นพื้นที่วัดที่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยหรือจำพรรษา

         อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวัดพระแก้วนั้นจะเป็นวัดที่ไร้ซึ่งพระสงฆ์แต่ภายในพื้นที่บริเวณวัดนั้นก็ยังมีการก่อสร้างเหมือนกับวัดอื่นๆทั่วไปนั่นก็คือมีทั้งพระเจดีย์รวมถึงพระอุโบสถและยังมีหอไตรรวมถึงหอมณเฑียรและพระวิหารอีกด้วย   อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการสร้างวัดพระแก้วขึ้นมาแล้วยังคงมีการสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย

อย่างเช่นการสร้างหอระฆังซึ่งมีการสร้างเอาไว้ระหว่างพระอุโบสถกับระเบียงด้านใต้นอกจากนี้ยังมีการสร้างหอพระนาก  รวมถึงมีการจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในช่วงปีพศ 2352 เป็นงานสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและเป็นการฉลองหลังจากที่มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จอย่างสมบูรณ์ 

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าวัดพระแก้วนั้นมีการสร้างมาอย่างยาวนานจึงมักมีการปฏิสังขรณ์และบูรณะอยู่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการซ่อมแซมให้วัดวาอารามนั้นยังคงมีความสวยงามอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นรูปยักษ์ 6 คู่รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเป็นต้น

         สำหรับพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่ 6 โดยสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 และในทุกๆปีจะมีการจัดประเพณีกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรมบูรพมหากษัตริยาธิราชเป็นประจำโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 เดือนเมษายน 

 

สนับสนุนโดย    ufabet