ศิลปะชีวิตเเละวัฒนธรรม ในปัจจุบัน

ศิลปะคือสิ่งที่บ่งบอกถึงสุนทรียภาพต่างๆมีคำกล่าวเคยกล่าวไว้ว่าสถานที่ที่มีความเจริญหรือมีความสบายในการใช้ชีวิตผู้คนจะมองหาการศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือ รวมถึงจะมีในส่วนของสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ ในยุคปัจจุบันที่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลางานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเกี่ยวกับดิจิตอลต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะเกี่ยวกับการทำปฏิมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการส่งต่อถึงแนวทางในการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสร้างนวัตกรรมหรือแม้จะเป็นการใช้โครงสร้างในการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามอายุปัจจุบันต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของผู้คนและงานศิลปะต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ผู้คนในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการสร้างผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่จะเป็นจิตรกรที่ไม่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันก็มีการสร้างสรรค์ผลงาน

เพราะว่ามีสถานที่ให้จัดแสดงรูปแบบงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียหรือแม้จะเป็นโครงสร้างในการแสดงงานสินค้าต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการหารายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรหรือว่า graphic Designer จึงทำให้ในยุคปัจจุบันการทำงานต่างๆมีการเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานศิลปะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือไม่เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการพัฒนาการทำงาน มีการส่งต่อถึงเรื่องราวต่างๆส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบเทคโนโลยีต่างๆ

มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น งานศิลปะและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่อนข้างซับซ้อนซึ่งการและการยกตัวอย่างเช่นจิตรกรมีการเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีความต้องการในสะท้อนเกี่ยวกับศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างๆก็จะถูกถ่ายทอดออกมาในภาพวาดหรือภาพเขียนรวมถึงยังมีในส่วนของงานประติมากรรมต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคปัจจุบันจึงทำให้งานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นหรือสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาการเข้าป่าหรือเข้าเขาในยุคปัจจุบันก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มากขึ้นเพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็สามารถอัพโหลดงานตัวเองไปใน Social Media ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้นายกปัจจุบันศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เสมอผู้คนสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆมากขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย.   ufabet

ผลงานประติมากรรมและความจำเป็นของงาน

งานประติมากรรมหรือการศึกษาเรื่องราวต่างๆถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆก็ถือเป็นวิชาเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์มีความต้องการในการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตโครงสร้างทางความคิด การดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคทุกยุคทุกสมัย

เพราะมนุษย์มีการสร้างสรรค์รูปแบบสภาพสังคมวิธีการสื่อสารหรือกระบวนการ ที่มีการพัฒนาทักษะต่างๆที่ช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความมีมิติหรือมีความสมบูรณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความคิดที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่อีกในแง่มุมของมนุษย์เมื่อคือการสร้างสรรค์ รูปแบบงานต่างๆที่มนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆงานภาพวาดภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพสังคมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนถูกทรมานทำงานต่างๆเหล่านี้ทั้งสิ้นคุณค่าของงานต่างๆเหล่านี้จึงมีค่อนข้างมากนั้นเป็นเพราะว่าคุณค่าของงานที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำด้วยเทคนิคใดก็ตามทำให้ถูกใช้งานได้ถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานต่างๆ

และถูกพัฒนารูปแบบใหม่ๆให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าโครงสร้างในการใช้ชีวิตของมนุษย์ค่อนข้างมีความซับซ้อนและหลากหลาย มนุษย์มีความคิดที่มีการเจริญเติบโตงอกงามเหมือนต้นไม้ที่แพ้ไฟแต่ละยุคสมัยก็จะไม่มีลักษณะที่เหมือนกัน นี่จะเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผลงานประติมากรรมต่างๆเป็นร่องรอยแห่งความทรงจำหรือความรู้สึกต่างๆที่งานอากาศร้อนนั้นถูกบอกเล่าและระบายออกมาทำงานทั้งสิ้น

รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ เมืองต่างๆ นครต่างๆ และที่ตรงกันข้ามกันก็เช่นเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมเช่นเดียวกันเพราะจุดที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็คืองานประติมากรรมต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างค่อนข้างมีมิติที่น่าสนใจนะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดหรือมีการสะท้อนเรื่องราวออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ

ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน มนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงที่ สัตว์เมื่อมีความโกรธก็จะระบายออกมาด้วยกันกัดการทำร้ายแต่มนุษย์มีความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน มีการวางแผนการทำงานหรือ matching การระบายออกมาในรูปแบบอื่นๆ นี่จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความน่าค้นหาอย่างมากที่มนุษย์ต่างๆมีการวางแผนรูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบ

หรือการสร้างสรรค์โครงสร้างในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้งานในการในการพัฒนางานต่างๆจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ดีมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันงานประติมากรรมดังกล่าวคือการพัฒนาโครงสร้าง รายการพัฒนาการทำงาน

 

สนับสนุนโดย.   sexybaccarat

ความจำเป็นในการคิดค้นวัฒนธรรมต่างๆ

ในบางลัทธิ ศาสนาต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อต่างๆก็ถูกเจือจางและถูกหายไป เนื่องจากไม่มีการพัฒนาและไม่มีการปรับเปลี่ยน นั่นหมายความว่าตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาเรามีความเชื่อติดตัวหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆจึงทำให้ในยุคต่างๆมีลักษณะทางความคิดวัฒนธรรมในส่วนต่างๆที่มีความแตกต่างกันการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของความเชื่อของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ความเชื่อต่างๆเหล่านั้นมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น นำเสนอผลงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆต่างๆเหล่านี้จึงเป็นบทบาทที่สำคัญในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงโครงสร้างในการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบทำงานศิลปะได้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางความคิดหรือไม่เช่นการนำเสนอผลงานต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนี้ 

ส่งผลให้สร้างสรรค์ลักษณะที่ค่อนข้างเด่นมากมายในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนเรือและสภาพสังคมก็เปรียบเสมือนน้ำหรือทะเลซึ่งน้ำหรือทะเลหาดเชี่ยวจะนำพาเรือไปสู่สถานที่อื่น นี่จึงเป็นความจำเป็นที่วัฒนธรรมหรือการคิดค้นลักษณะของศิลปะอื่นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะทางด้านสังคมที่นำทางไปสู่คนอื่นๆนี้หากไม่มีการพัฒนาแล้วจะทำให้ลักษณะของการทำงานนั้น ถูกซัดกลืนไปกับคลื่นแห่งกาลเวลา นี่จะแบ่งความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่การคิดค้นรูปแบบต่างๆ

หรือการสร้างผลงานร่วมสมัยของจิตรกรมากมายจึงเป็นบทบาทที่จะทำให้เศรษฐกิจตอนนี้ยังคงอยู่แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นๆหรือมีลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น โครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี้ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายทั้งความคิดหรือแม้จะเป็นการตกตะกอนในการทำงานต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและการนำเสนอผลงานต่างๆในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลักษณะในการทำงานของบุคคลต่างๆเหล่านี้

มีการนำเสนอผลงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงานศิลปะต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง หากย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นหรือยุคที่มนุษย์ยังไม่มีอุปกรณ์ในการทำงานณปัจจุบัน การทำงานศิลปะนั้นก็ทำจากไม้ หิน เหล็กโลหะต่างๆ ซึ่งนี่แสดงออกถึงว่ายุคสมัยในยุคปัจจุบันที่เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการทำงานศิลปะ ก็เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่างานศิลปะต่างๆเหล่านี้มีความพยายามจะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการแปรสภาพของงานศิลปะไปสู่รูปแบบอื่นมากมาย

ทำให้ความจำเป็นของงานศิลปะต่างๆที่มีความต้องการในการพัฒนายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการคิดค้นวัฒนธรรมต่างๆในการทำงาน การสืบทอดลักษณะงานต่างๆจึงเป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้งานศิลปะต่างๆในยุคปัจจุบันยังคงอยู่ และมีรูปแบบที่แปรสภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์โครงสร้างในการทำงานใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานที่อาศัยและรูปแบบ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

 

สนับสนุนโดย   เว็บพนันบอล ฝากขั้นต่ำ 100

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอียิปต์และการเข้าถึงของงานศิลปะ

มีอุปกรณ์มากมายในยุคปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพเขียนต้องการหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสถานที่ต่างๆในยุคปัจจุบันการจัดสรรค์งานศิลปะต่างๆผลงานประติมากรรมของผู้คนหรือมนุษย์มีความสำคัญอย่างมากที่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนแต่ยุคสมัยได้การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตที่เพิ่มมันเครื่องของลักษณะหรือการพัฒนาโครงสร้างในการใช้งานรูปแบบต่างๆ

ในการพัฒนารูปแบบการใช้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันผู้คนก็สามารถศึกษาได้ไงมันขึ้นโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีการเติบโตและการพัฒนาจึงทำให้การส่งรูปแบบต่างๆเหล่านี้หรือส่งอิทธิพลอย่างมากเพื่อพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คน

อย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการศึกษาเรื่องราวต่างๆและในอีก 1 ยุคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับศิลปะและก็คืองานศิลปะในยุค ยุคอียิปต์ถูกแบ่งเป็นงานศิลปะเป็น 3 ยุคใหญ่ๆนั้นก็คือยุคอาณาจักรเก่า ยุคอียิปต์กลางและ ยุคอียิปต์ใหม่หรือสมัยอาณาจักรใหม่ การเปลี่ยนแปลง การสร้างอาณาจักรของอียิปต์นี้มีการเติบโตต่อเนื่องข้างมากเพราะอียิปต์เป็นประเทศที่มีการขยายค่อนข้างรวดเร็วและมีความสามารถในการรุกรานสถานที่อื่นเพื่อขยายอาณาจักรของตัวเองออกไป

อย่างที่รู้กันว่าต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนารูปแบบการทำงานต่างๆด้วยหินหรือแม้แต่จะเป็นการใช้หินแกรนิต หินไดออไรต์ รวมทั้งที่มีหินอีกมากมายซึ่งสร้างงานประติมากรรมได้อย่างงดงามอียิปต์ได้มีการแพร่ขยายไปสู่อาณาจักรอื่นๆการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานของอียิปต์เหล่านี้เป็นการขยายลักษณะในการสร้างรูปแบบต่างๆค่อนข้างมีการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงของยุคอียิปต์นี้จึงทำให้งานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะงานปฏิบัติการดังกล่าวมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายงานแกะสลักชิ้นใหญ่จนไปถึงงานสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมความเป็นอยู่ของผู้คนก็มีการเติบโตและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การทำงานต่างๆของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีงานสร้างที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับผลงานของอียิปต์ค่อนข้างมีความร่วมมือและหลากหลาย สร้างความแข็งแกร่งและสามารถขยายรูปแบบในการใช้ชีวิตของ a และอยู่ตลอดเวลา ผลงานที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงในยุคปัจจุบันที่มีความร่วมมือนะคือหน้ากากทองของฟาโรห์ตุตันคาเมน ที่ผู้คนในยุคปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาถึงแนวคิดและลักษณะในการทำ 

สรุปได้ว่าประเทศอียิปต์เป็นงานประติมากรรมของอียิปต์เป็นงานที่สามารถทำแบบศิลปะลอยตัว สร้างจินตนาการของเทศกาลต่างๆงานมีการสร้างค่อนข้างเหมือนจริงเพราะว่าต้องการจะสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะต่างๆนี่คือบทบาทที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอียิปต์ที่เป็นการสร้างงานศิลปะ 

 

สนับสนุนโดย.   ufabet บาคาร่าออนไลน์

ตำนานรัชกาลที่5เสด็จเยือนเมืองพิษณุโลก

เคยได้ยินเรื่องการปลอมตัวของรัชกาลที่5ไหมและรู้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ทรงปลอมตัวไปเพราะว่าอะไรเป็นเพียงแค่รัชกาลที่5ชอบเล่นแบบนี้หรือว่ามีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ชวนให้อมยิ้มเล็กๆทุกครั้งเวลาที่ได้นึกถึงมันรู้สึกเวลาเราดูหนังและมีนางเอกปลอมตัวเราจะต้องลุ้นไปกับหนังด้วยว่าเขาจะจับได้หรือเปล่าอารมณ์นั้นเลย

โดยการเสด็จประพาสแบบนี้ของรัชกาลที่5จะมีโค้ดเนมว่าการประพาสต้นซึ่งในคำนี้จะหมายถึงการไปประพาสโดยที่ไม่ได้บอกคนแถวนั้นก่อนซึ่งก็จะทำให้หลายๆเจ้าเมืองที่พระองค์ได้ไปเยือนไม่ได้มีอะไรมาเตรียมการมาไว้ก่อนเลย 

วันนี้เราก็จะขอพาย้อนยุคกลับไปทำตัวเป็นคนสมัยก่อนกันไปดูสิว่าเมื่อเราได้เป็นคนสมัยก่อนและได้พบเจอ ร.5เข้าเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเป็นท่าน

โดยที่เราจะนำเอามาเล่าในตอนนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวครั้ง ร.5 ได้เสด็จไปเยือนที่เมืองพิษณุโลกกับเจ้าเมืองพิษณุโลกที่ในสมัยนั้นเขาจะเรียกกันว่าเจ้าคุณโพต่างกับคนอื่นๆที่ไม่รู้ตัวว่าเวลาที่มีร.5ได้เสด็จมาเยือนเจ้าคุณโพเขาก็ได้มีหน่วยข่าวกรองที่รู้ดีมาก่อนว่าจะมีร.5ได้เสด็จมาเยือนแต่ก็ยังพลาด

หลังจากที่คุณโพได้ยินข่าวจากสายแนวว่าองค์เหนือหัวจะเสด็จมาท่านเจ้าคุณก็ไม่รีรอช้ามีแผนการที่จะคิดสร้างท่าเรือรอรับบริเวณที่เรือของ ร.5 จะมาลงเพื่อที่จะหวังว่าจะเป็นการต้อนรับแบบสมเกียรติแต่ด้วยความที่ว่าเวลามันกระชั้นชิดเจ้าคุณโพก็กลัวว่างานจะไม่เสร็จก็ได้ถอดเสื้อลงไปทำงานลุยกับพวกช่างตักเตรียมงานอะไรเองเลย

ในขณะที่กำลังสร้างอยู่นั้นก็ได้มีเรือแจวสี่ลำได้แจวเข้ามาและก็ได้จองเทียบท่าในนั้นก้จะมีผู้ชายอยู่สามคนได้เดินลงมาและเจ้าคุณโพก็รู้เลยว่านี่มันต้องไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาแน่ๆต้องเป็นเรือของทางการที่มุ่งหน้ามาก่อนเพื่อที่จะให้เตรียมการในการรับเสด็จอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ในบรรดาพวกผู้ชายทั้งหมดนั้นก็จะมีชายอยู่คนหนึ่งที่ไว้หนวดและได้ถือกล้องอยู่อารมณ์จากผู้ดีจากเมืองกรุงและในตอนนี้คนอ่านก็พอจะรู้แล้วว่าท่านเป็นใครแต่เจ้าคุณโพไม่รู้เขากลับคิดว่าคนๆนั้นอาจจะเป็นหัวหน้างานก่อสร้างแน่ๆเลยถือกล้องมาตรวจเช็คงานอะไรประมาณนี้

ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลรูปภาพยังหาได้ยากเลยดังนั้นน้อยคนแล้วที่จะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์เหนือหัว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย     คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100

ตำนานประเพณีวิ่งควาย ที่จังหวัดชลบุรี

           ถ้าหากใครเคยได้ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีจะรู้ว่าที่จังหวัดแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นป่าและยังเป็นภูเขา  และทะเลก็มีนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีประเพณีต่างๆมากมายที่น่าสนใจที่ชาวเมืองชลบุรีนั้นมีการจัดขึ้นซึ่งหนึ่งในประเพณีที่น่าสนใจนั้นก็คือประเพณีวิ่งควายนับได้ว่าเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของจังหวัดชลบุรีเลยก็ว่าได้เพราะประเพณีวิ่งควายนั้น

ในโลกนี้มีที่จังหวัดชลบุรีที่เดียวซึ่งในประเทศไทยจังหวัดอื่นๆก็ไม่ได้มีการจัดแข่งประเพณีวิ่งควายกันเลยดังนั้นนับได้ว่าประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำจังหวัดของจังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริงสำหรับประเพณีวิ่งควายนั้นจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมักจะจัดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านนั้นได้มีการเกี่ยวข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านนั้นได้พักผ่อนจึงได้หากิจกรรมต่างๆขึ้นมาจัดทำร่วมกันกับคนในชุมชนซึ่งสาเหตุที่มีการจัดตั้งประเพณีวิ่งควายขึ้นมา

ก็เพราะว่าจะได้ทำให้คนในชุมชนนั้นได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นงานที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ออกมาร่วมกิจกรรมการทำให้ได้พบปะพูดคุยกันซึ่งภายในงานนั้นก็จะมีการนำสินค้ามาขายโดยปกติแล้วที่จังหวัดชลบุรีจะมีการจัดงานประเพณีวิ่งควายนั้นโดยกำหนดเอาไว้ว่างานจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วันประเพณี

มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วและที่ชาวบ้านเล่าขานกันถึงเหตุผลที่ต้องมีประเพณีวิ่งควายว่ามีตำนานที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าในสมัยโบราณนั้นไม่ได้มีประเพณีวิ่งควายแต่อย่างใดแต่ที่ต้องมีประเพณีเกิดขึ้นก็เพราะว่าในสมัยก่อนได้มีเปรตตัวหนึ่งซึ่งออกอาละวาดให้กับคนในชุมชนคอยหลอกหลอนให้คนในชุมชนนั้น

หวาดกลัวทุกค่ำคืน ด้วยความกลัว ชาวบ้านจึงได้มีการร้องขอไม่ให้เปรตออกมาอาละวาดโดยมีการสอบถามถึงของเซ่นไหว้ที่เปรตต้องการหากต้องการให้เปรต หยุดอาละวาด ซึ่ง เปรต ตัวดังกล่าวนั้นชื่นชอบการวิ่งควายเป็นชีวิตจิตใจดังนั้นมันจึงได้บอกให้ชาวบ้านจัดการแข่งขันวิ่งควายขึ้นมา

เพื่อเป็นเครื่องเซ่นไหว้ให้มันเป็นประจำทุกปีและมันจะไม่ออกมาอาละวาดหลอกหลอนผู้คนซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงได้มีการจัดพิธีวิ่งควายเพื่อเป็นการเซ่นไหว้ เปรตตัวดังกล่าวนั้นเอง และนับตั้งแต่มีการจัดงานวิ่งขาย เปรตตนนั้นก็ไม่เคยมากวนชาวบ้านอีกเลย จึงได้มีการจัดวิ่งควายเป็นประจำทุกปี จนกลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย.   ทางเข้าufabet168

กำเนิดตุ๊กตาหมี Teddy Bear

           สำหรับตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ชื่อว่าอะไรคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นตุ๊กตาสีขาวน่ารักซึ่งจริงๆแล้วประวัติตุ๊กตาตัวนี้มีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการกำเนิดตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ว่าเหตุผลที่ผู้ผลิตตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ได้สร้างตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากสาเหตุอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

          เรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปีพศ. 1912 ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วงสมัยของประธานาธิบดี  ธีโอดอร์ รูสเวลต์ ซึ่งในตอนนั้นประธานาธิบดีรถเมล์ได้เดินทางไปตรงบริเวณเส้นพรมแดนที่มีปัญหากันระหว่างรัฐมิสซิสซิปปีกับรัฐหลุยเซียน่า ซึ่งการไปครั้งนั้น ผู้ที่จัดงานต้อนรับคณะประธานาธิบดีได้มีการเตรียมงานกิจกรรมขึ้นมา

โดยให้ผู้นำของประเทศร่วมกิจกรรมล่าหมีแต่ไม่ว่าจะหาหมีอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถพบเจอได้จึงได้มีคนนึงคิดที่จะเอาลูกหมีมาผูกติดไว้กับต้นไม้เพื่อให้ประธานาธิบดีนั้นยิงแต่ประธานาธิบดีรถเมล์นั้นกลับไม่ยอมยิงลูกหมีตัวดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขานให้คนทั่วไปได้รับทราบและมีนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่ง

เขาได้อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยและเขารู้สึกประทับใจกับความคิดของประธานาธิบดีรถเมล์ที่ไม่ยอมฆ่าลูกหมีดังนั้นหลังจากเรื่องราวนั้นผ่านไปเขาจึงได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเขียนเป็นการ์ตูนซึ่งนักเขียนคนนั้นกล่าวนั้นเขาเป็นนักเขียนเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงดังนั้นเมื่อเขาเขียนการ์ตูนขึ้นมาซึ่งถูกโพสต์ลงไปในหนังสือ The Washington post ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการล้อการเมืองและคนในเมืองนิวยอร์กทุกคนต่างก็ได้เห็นการ์ตูนล้อการเมืองจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวซึ่งเมื่อทุกคนได้อ่านการ์ตูนล้อการเมืองฉบับนั้นต่างก็รู้สึกประทับใจในตัวของประธานาธิบดี

โดยมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยาเขาเปิดร้านขายตุ๊กตาซึ่งปกติแล้วเขาจะมีตุ๊กตาต่างๆมากมายขายอยู่ในร้านแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาได้เห็นภาพความประทับใจในการ์ตูนล้อการเมืองเขาจึงได้สร้างตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากตุ๊กตาหมีที่เขาเคยสร้าง

เพราะโดยปกติแล้วตุ๊กตาหมีที่เขาเคยสร้างนั้นหน้าตามันจะน่ากลัวตามสัญชาตญาณของการเลียนแบบของสัตว์แต่ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ที่เขาได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้เขาได้สร้างเป็นตุ๊กตาที่มีความน่ารัก ซึ่งเวลาที่มองดูก็ตาหมีเท็ดดี้แบร์แล้วหน้าตามันจะดูไร้เดียงสาเป็นอย่างมากโดยสามีภรรยาคู่นี้ให้เหตุผลในการสร้างตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ขึ้นมาว่าเขาต้องการที่จะสร้างเพื่อสรรเสริญคุณความดีของประธานาธิบดีรูสเวลท์และหลังจากที่เขามีการผลิตตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นำไปวางไว้ภายในร้านของเขา

ซึ่งนำไปตั้งไว้บริเวณหน้าร้านและเมื่อใครผ่านไปผ่านมาเห็นตุ๊กตาหมีตัวดังกล่าวก็รู้สึกหลงรักด้วยความน่ารักและความไร้เดียงสาของมันซึ่งทำให้ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ที่ 2 สามีภรรยานี้สร้างขึ้นมาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนในที่สุดก็สามารถมีเงินตั้งเป็นโรงงานสร้างตุ๊กตาหมี Teddy Bear จำหน่ายได้ส่วนสาเหตุที่สองสามีภรรยานี้ตั้งชื่อว่าตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์นั่นก็เพราะว่าเอ็ดดี้นั้นคือชื่อเล่นของประธานาธิบดีรูสเวลท์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย     สมัครเว็บ ufabet

การทำขนมเค้กควรมีความรู้ด้านศิลปะ

          วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำขนมเค้กการทำเบเกอรี่กันซึ่งสิ่งที่เราจะพูดกันนั้นก็คือการที่เรามีความรู้ความสามารถในการทำขนมนั้นสิ่งที่เราควรจะมีความรู้เพิ่มจากฝีมือการทำขนมที่อร่อยแล้วเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านศิลปะอีกด้วยซึ่งถ้ามีทั้งสองสิ่งนี้ควบคู่กันจะทำให้ขนมของเรานั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามน่ากินได้อย่างมากเลยทีเดียวหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันสำคัญและนำมารวมกันได้อย่างไร

เกี่ยวกับเรื่องของการขนมและเรื่องของการเรียนศิลปะดังนั้นวันนี้เราจะมาชี้แจงถึงความสำคัญทั้งสองสิ่งนี้ว่าถ้าหากคนมีความสามารถในการทำขนมและคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะนั่นก็เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่มักหลงใหลในเรื่องของความสวยงามน่ารักของทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้แต่อาหารและขนมที่รับประทานเข้าไปเพราะถ้าหากหน้าตาน่าทานสวยงามถูกใจผู้คนก็มักจะหลงใหลก่อนเป็นอันดับแรกเพราะคนเรามักมองดูสิ่งที่เราชื่นชอบดังนั้นเมื่อขนมหน้าตาสวยงามเพราะมีการออกแบบมาดีกับขนมอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีการทำความสวยงามอะไรเลยแต่ขนมทั้งสองอย่างนั้น

มีความอร่อยเท่าเทียมกันคุณคิดดูซิว่าคนกินจะกินขนมอันไหนมากกว่ากันหรือขนมอะไรจะขายดีมากกว่ากันนั่นเองดังนั้นจึงอาจพูดได้ว่าศิลปะนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากแม้แต่ในวงการของการทำขนมก็ตามทีเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เชฟทำขนมเค้กออกมานั้นพวกเขาจะต้องมีการแต่งแต้มหน้าเค้กเอาไว้ให้อย่างสวยงาม

ดังนั้นหากใครที่ไม่มีความรู้ด้านศิลปะก็อาจจะทำให้มีการวาดหน้าเค้กออกมาไม่สวยงามถูกใจของลูกค้าก็เป็นไปได้แต่ถ้าเรามีความรู้ด้านศิลปะเราสามารถรังสรรค์ศิลปะความสวยงามลวดลายต่างๆบนหน้าเค้กออกมาให้มีความแตกต่างกันในแต่ละก้อนได้เลยทีเดียวและสามารถที่จะนำเค้กไปวางขายเพื่อดึงดูดลูกค้าได้จากความสวยงามของหน้าตาของเค้กนั่นเอง 

ศิลปะนั้นไม่ได้มีผลกับการทำขนมเค้กอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขนมทุกชนิดที่ถูกนำศิลปะมาเป็นตัวเชื่อมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีของขนมให้ดูสีสันน่ารับประทานหรือการออกแบบขนมให้มีรูปลักษณ์สวยงามก็เป็นการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการทำขนมด้วยกันทั้งสิ้นและนี่คือตัวดึงดูดที่ทำรายได้ให้กับพวกพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากหากขนมหน้าตาน่ารักก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อได้แล้ว

 

สนับสนุนโดย   ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

ตำนานคลองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

        ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับตำนานสถานที่ต่างๆซึ่งตำนานที่จะพูดถึงกันในวันนี้คือตำนานคลองสองพี่น้องซึ่งหากพูดถึงเราสองพี่น้องเชื่อว่าคนจังหวัดสุพรรณบุรีย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะจะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยอยู่ในอำเภอสองพี่น้องนั่นเองสำหรับตำนานนี้มีการพูดถึงชายหนุ่มสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันพวกเขามีหน้าตาที่หล่อเหลาและมีฐานะร่ำรวยใช่ผมสั้นของคนนั้นเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในหมู่บ้านเป็นอย่างมากแต่พวกเขาไม่เคยสนใจใครเลยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งมีเศรษฐี

คนหนึ่งมีลูกสาวสวยมากเรื่องเศรษฐีคนดังกล่าวนั้นมีลูกสาว 2 คนทางด้านชายหนุ่มนั้นอยากได้สองสาวนั้นมาเป็นภรรยาได้ให้เถ้าแก่ไปสู่ขอซึ่งพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเมื่อรู้ฐานะของฝ่ายชายและรู้ว่าฝ่ายชายนั้นร่ำรวยและเป็นคนหน้าตาดีก็ยินดีที่จะยกลูกสาวให้ ในวันที่ชายหนุ่มทั้งสองคนได้แห่กระบวนขันหมากไปหาเจ้าสาวที่หมู่บ้านนั้นมีการแห่ขันหมากกัน

ทางแม่น้ำลำคลองซึ่งทางด้านฝ่ายเจ้าบ่าวทั้งสองคนก็ได้มีการจัดขบวนขันหมากอย่างใหญ่โตมโหฬารมีทั้งเหล่านางรำและมีทั้งวงมโหรีปี่พาทย์ระหว่างที่พายเรือไปที่บ้านเจ้าสาวก็มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานแต่เนื่องจากว่าคนบนเรือมีการคลื่นเครงกันมากเกินไปหน่อยทำให้เรือเกิดล่มซึ่งตรงจุดที่เรือล่มนั้นเป็นบริเวณที่มีน้ำลึกมากทำให้เจ้าบ่าวทั้งสองคนจมน้ำเสียชีวิตซึ่งบริเวณที่เรือร่มนั้นต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกตรงจุดนั้นว่าสำเภาทลายส่วนคลองที่เจ้าบ่าวได้ใช้เป็นเส้นทางในการพายเรือแห่ขันหมากมาขอเจ้าสาวนั้นชาวบ้านเรียกร้อง

ดังกล่าวว่าของสองพี่น้อง  ส่วนทางด้านเจ้าสาวทั้งสองคนที่รอคอยเจ้าบ่าวให้มาส่งของนั้นก็รอแล้วรอเล่าแต่ก็ไม่เห็นเจ้าบ่าวมาสักทีจนชาวบ้านได้มาส่งข่าวให้ทราบว่าเรือขันหมาก ทั้งสองคนนั้นเกิดล่มระหว่างทางพี่จะมาบ้านเจ้าสาวและเจ้าบ่าวได้จมน้ำเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนทำให้เจ้าสาวเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก

ซึ่งต่อมาชาวบ้านก็พากันเรียกบ้านของเจ้าสาวว่าเป็นบ้านแม่หม้ายโดยปัจจุบันนี้ยังมีชื่อหมู่บ้านนี้อยู่ซึ่งอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของอำเภอบางปลาม้า  ซึ่งตำนานเกี่ยวกับเรื่องของสองพี่น้องนี้ยังมีอีกหลายจุดที่ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวได้แห่ผ่านมาแล้วถูกเรียกขานเป็นชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงที่เจ้าบ่าวไปรับนักดนตรีเพื่อเอาไปเล่นมโหรีตรงจุดนั้นก็ถูกชาวบ้านเรียกว่าบางซอหรือจุดบริเวณที่มีชาวบ้านออกมาชมเรือ

ที่ภายในเล่นมโหรีเสียงดังครื้นเครงก็เรียกกันว่าบ้านสนุกซึ่งตำนานนั้นเป็นการบอกเล่าจุดต่างๆในเขตพื้นที่ของอำเภอสองพี่น้องในขณะที่เรือของเจ้าบ่าวทั้งคู่นั้นได้แล่นผ่านว่าจุดไหนถูกเรียกชื่อว่าอะไรบ้างซึ่งปัจจุบันนี้ชื่อเหล่านั้นก็ยังเป็นที่เรียกขานของหมู่บ้านต่างๆเหมือนเดิม

 

สนับสนุนโดย    gclub

Amazon ขอยกเลิกสัญญาเช่ากับธรรมศาสตร์

ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารของยิ้มสู้คาเฟ่  ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยร้านกาแฟนี้มีจุดเด่นตรงที่พนักงานที่ให้บริการภายในร้านนั้นจะเป็นพนักงานผู้พิการทั้งหมดโดยร้านยิ้มสู้คาเฟ่นี้เป็นร้านที่เปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานทำซึ่ง มีผู้พิการหลายคนที่ได้รับโอกาสได้ทำงานและมีเงินเดือนหาเงินใช้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระให้กับสังคมหรือคนในครอบครัวของพวกเขา

       แต่อย่างไรก็ตามแต่ทางด้านผู้บริหารของยิ้มสู้คาเฟ่ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกถึงสถานการณ์ของร้านยิ้มสู้คาเฟ่ว่าตอนนี้ได้หมดสัญญาเช่ากับทางธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์นั้นไม่ได้ต่อสัญญากับทางยิ้มสู้คาเฟ่แต่ให้ร้านกาแฟเจ้าอื่นมาทำสัญญาแทนดังนั้นลูกค้าของทางยิ้มสู้คาเฟ่จะสามารถกินกาแฟของยิ้มสู้คาเฟ่ได้จนถึงแค่วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563 นี้เท่านั้น

      หลังจากที่ข้อความใน Facebook นี้มีการเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ผู้คนมากมายต่างวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหลายคนมองว่าคาเฟ่แห่งนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้โดยที่พวกเขานั้นมีงานทำไม่ต้องเป็นภาระของคนในครอบครัวหรือคนในสังคมแต่กลับต้องมาถูกปิดตัวลงโดยมีร้านกาแฟอื่นเข้ามาทำสัญญาในการขายกาแฟแทนร้านเดิมและถึงแม้ว่าทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าของร้านกาแฟร้านใหม่แล้วว่าจะขอให้เจ้าของร้านกาแฟรับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่ยิ้มสู้คาเฟ่ให้ทำงานต่อที่ร้านกาแฟใหม่แต่หลายคนก็ไม่มีความมั่นใจว่าร้านกาแฟใหม่นั้นจะรับพนักงานที่พิการแบบนี้ทำงานหรือไม่

      สุดท้ายแล้วทางด้านผู้บริหารของ Amazon ก็ได้ออกหนังสือส่งถึงสื่อต่างๆระบุว่าร้านกาแฟที่มาทำสัญญาต่อจาก  ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ในก็คือร้านอเมซอนนั่นเองและเมื่อทางร้านอเมซอนได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าร้านกาแฟดังกล่าวนั้นเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีงานทำทางด้านอเมซอนเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ทำสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจึงปล่อยให้ทางด้านผู้บริหารของยิ้มสู้คาเฟ่นั้นได้มีการไปตกลงทำสัญญาต่อสัญญากับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เอง

        เพราะทางด้านผู้บริหารของ Amazon ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากจะช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานทำดังนั้นเมื่อยิ้มสู้คาเฟ่เปิดขึ้นมาเพื่อรับพนักงานที่เป็นผู้พิการโดยเฉพาะทางด้านอเมซอนเองก็จะเคารพสิทธิ์ตรงนี้และไม่เข้าไปเปิดร้านแข่งกับยิ้มสู้คาเฟ่อย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย   ufabet เว็บแม่