รัฐเคาะลีฟาฮ์ อุมัยยะฮ์

    รัฐเคาะลีฟาฮ์ อุมัยยะฮ์ เป็นราชวงศ์แรกที่ก่อตั้ง รัฐเคาะลีฟาฮ์ อุมัยยะฮ์    ของศาสนาอิสลามขึ้นในปี 661 โดยมี  Muawiya ที่ 1 เป็นเคาลิฟาร์หรือผู้นำคนแรกของราชวงศ์และได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง  รัฐเคาะลีฟาฮ์ราชวงศ์อุมัยยะฮ์เคยมีพื้นที่ถึง 15 ล้านตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 10 ของพื้นที่โลก

         ในช่วงแรกเริ่มราชวงศ์อุมัยยะฮ์ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมของศาสนาว่ายุคปลายของ  Muawiya ที่ 2 เขาคือคนสุดท้ายของราชวงศ์ไม่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและดื่มสุราทำให้ถูกโค่นล้มราชวงศ์ลงในปี 750 รูปหลานของอับบาสอับดุลมะกรูดตอนนี้รุ่นของศาสดามูฮัมหมัดที่จะกลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์อับบาซียะในภายหลัง   

    จักรวรรดิสเปน

   จักรวรรดิสเปนคือจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแห่งหนึ่งจากการมีอาณานิคมอยู่ทั่วทุกมุมโลกในยุโรปอเมริกาเอเชียโอเชียเนียและแอฟริกาเป็นพื้นที่กว่า 19.4 ล้านตารางกิโลเมตร

การแสวงหาอาณานิคมของสเปนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่นำกองเรือสำรวจของสเปนกองแรกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อแสวงหาดินแดนอาณานิคมในอเมริกาเป้าหมายใหม่ของจักรวรรดิสเปนและมีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

         ในศตวรรษที่ 17 จักรวรรดิสเปนมั่งคั่งขึ้นจากการค้าขายกับ ขายกับอาณานิคมและการขุดนำโลหะมีค่าจากทวีปอเมริกากลับสู่แผ่นดินแม่บ้านในกองเรือสมบัติทุกๆปีจักรวรรดิสเปนเริ่มเสื่อมถอยลงในปี 1887 ถูกจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเข้ายึดครองประกอบกับสงครามอิสรภาพสเปนอเมริกัน 1814- 1815

ส่งผลให้ดินแดนส่วนมากในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ได้รับอิสรภาพในที่สุดช่วงศตวรรษที่ 20 จะเป็นเนื้อดินแดนในทวีปแอฟริกาบางส่วนเท่านั้นแต่ก็ค่อยๆถอนตัวออกจากดินแดนอาณานิคมทีละประเทศจนในปี 1976 เวสเทิร์นสะฮาราเป็นดินแดนสุดท้ายที่สเปนถอนตัวออกมา 

 จักรวรรดิรัสเซีย

       จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 แห่งราชวงศ์โรมานอฟสถาปนาจักรวรรดิรัสเซียขึ้นมาในปี 1721 แผนที่อาณาจักรซารัสเซียมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าร้อยละ 15.30 ของพื้นที่โลกหรือ 22.8 ล้านตารางกิโลเมตร แต่แรกเริ่มจักรวรรดิรัสเซียไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะจนกระทั่งมีการปฏิรูปจักรวรรดิขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเมื่อครั้งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชขึ้นครองราชย์ทำให้หลังจากนั้นมาจักรวรรดิรัสเซียจึงกลายเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

        อย่างไรก็ตามช่วงศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสปฏิวัติขึ้นทั่วโลกจักรวรรดิรัสเซียขนาดนั้นเป็นช่วงตกต่ำสภาพเศรษฐกิจถดถอยประชาชนอดอยากและยังพ่ายแพ้สงครามถึง 2 ครั้งในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มเกิดกระแสการต่อต้านราชวงศ์โรมานอฟมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1917 พรรคบอลเชวิคที่นำโดยวลาดิเมียร์เลนินไส้กรอกการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟที่ถือเป็นการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย 

 

สนับสนุนโดย.   ufabet ทางเข้าเล่น