คำว่า นาค นั้นหมายความว่าอย่างไร?

นาคมายความว่าอย่างไร ก่อนที่จะเข้าบวชชายเหล่านี้จะได้รับฐานะจากคนให้เป็น นาค เสียก่อนคนทั่วไปเรียกว่า บวชนาค มีนิทานพุทธที่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนาคที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงแปลงเป็นมนุษย์มาขอบวชในภายหลังพระพุทธองค์ทรงทราบ นาค จึงต้องสึกจากการเป็นพระ

ซึ่ง นาค ทำได้เพียงแค่ขอต่อพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปในภายภาคหน้าให้ผู้ที่กำลังเตรียมบวชให้มีชื่อเรียกว่า นาค ซึ่งเป็นที่มาของกำเนิดของประเพณีทำขวัญนาคและการบวชนาคจนกระทั่งปัจจุบันแท้จริงแล้วการบวชนาคไม่มีการกำเนิดไว้ในพุทธบัญญัติจึงไม่มีการบวชนาคนี้ในอินเดียและในลังกาโบราณ

แม้จะถือว่าเป็นต้นทางแห่งพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ในทางกลับกันการบวชนาคได้กลายเป็นประเพณีพื้นเมืองที่ยึดถือกันเฉพาะในภูมิภาคอุษาขเณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริเวณส่วนพื้นแผ่นดินได้แก่พม่ากัมพูชาลาวและไทยในพิธีการบวชพระจะถามคำถามหนึ่งแก่ผู้ขอบวชทุกครั้งว่า “ ท่านเป็นมนุษย์หรือไม่ “ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่จะมาบวชนี้ไม่ใช่นาคปลอมตัวมา

โดยสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงสังคมอินเดียในยุคโบราณที่ไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่าให้อยู่ในฐานะคนแต่ถึงแม้ปรัชญาของศาสนาพุทธจะอยู่ตรงข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่เป็นหัวใจของชนชั้นปกครองอารยันในยุคสังคมวัณแต่ศาสนาพุทธก็ไม่อาจขัดขวางความสำนึกขั้นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ในในยุคคนั้นได้ทั้งหมดเช่นกัน

นอกจากนี้ในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและในประเทศลาวรวมทั้งกัมพูชายังมีพิธีกรรมเก่าแก่ที่ได้กระทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนพิธีเถราภิเษก

หรือ ฮดสรง ได้เป็นประเพณีโบราณการรสน้ำในโอกาสการเลื่อนสมาสักแก่พระสังฆ์ยิ่งเป็นพระสังฆ์รูปสำคัญอาจจะได้รับการ ฮดสรง จากเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์

พิธีกรรมเช่นนี้ยังเป็นที่นิยมปฏิบัติสำหรับชาวบ้านทั่วไปในงานบุญตามประเพณีสำคัญๆในปัจจุบันรางน้ำที่ทำด้วยไม้เป็นรูปนาคด้านล่างจะมีห่อผ้าขาวได้บรรจุของที่มีค้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาไว้ในห่อผ้าขาวนอกจากนี้น้ำก็จะถูกเทให้ไหลผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ไหลลงมายังพระภิกษุให้ผ่านรางน้ำที่เป็นรูปนาค

เนื่องจากนี้ นาค จึงได้ทำหน้าที่คอยเชื่อมโยงเติมเต็มภาพแห่งในอุดมคติให้สมกับฐานะศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สูงส่งขึ้นของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นตลอดเวลาช่วงนับพันปีในดินแดนอุษาขเณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากงูมาสู่นาคจากผีผสานเข้ากับพราหมณ์และพุทธ นาค เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยไขให้เห็นถึงความสัมผัสมในการเชื่องโยงความคิดและความเชื่องดั้งเดิมของผู้คนในอุษาขเณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.   สมัครเว็บ ufabet