ประวัติเจดียย์ ของวัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ประวัติเจดียย์ ของวัดพระธาตุดอยตุง เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเดินทางไปเที่ยววัดพระธาตุดอยตุงในจังหวัดเชียงรายบ้างแล้วซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีความงดงามเป็นอย่างมากที่สำคัญยังเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาเอาไว้มากมายอย่างเช่นองค์เจดีย์ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 องค์ซึ่งภายในนั้นมีการบรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายและอีกองค์นั้นบรรจุเป็นพระบรมสารีริกธาตุ

        นอกจากนี้ลักษณะของการออกแบบวัดพระธาตุดอยตรงนั้นก็ยังมีความงดงามอ่อนช้อยโดยใช้ศิลปะแบบล้านนามาผสมผสานมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีทองเหลืองอร่ามตาทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด

และนอกจังหวัดรวมถึงต่างชาติมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยตุงนั้นมีความเป็นมาหรือประวัติอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานหรือประวัติของพระธาตุดอยตุงกัน     

    ตำนานบอกว่าผู้ที่สร้างพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ขึ้นมานั้นเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองโยนกนาคพันธุ์โดยในสมัยนั้นกษัตริย์ที่มีอำนาจในการสั่งให้สร้างวัดแห่งนี้ก็คือพระเจ้าอชุตราช  นั่นเอง

หลังจากที่มีการสร้างวัดพระธาตุดอยตุงขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งพระมหากัสสปะได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ด้วยได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นส่วนของพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของกระดูกไหปลาร้า

โดยเป็นกระดูกไหปลาร้าทางด้านซ้ายมามอบให้กับพระเจ้าอชุตราช 

         เมื่อพระองค์ได้รับพระบรมสารีริกธาตุพระองค์จึงได้มีการเกณฑ์คนงานให้ช่วยกันสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุโดยเจดีย์ที่ถูกสร้างนั้นก็สร้างไว้ในวัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้นั่นเอง  

ซึ่งตรงบริเวณจุดที่สร้างวัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้แต่เดิมนั้นเป็นที่ดินของพวกลาวจก  แต่พระเจ้าอชุตราช  ได้มีการจ่ายเงินซื้อที่ดินตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้มีการก่อสร้างวัดพระธาตุดอยตุงขึ้นมา

โดยพระองค์นั้นยังได้มีการจ่ายเงินว่าจ้างพวกมิลักขะอุให้คอยดูแลพระธาตุอีกด้วยซึ่งมีทั้งหมด 500 ครัวเรือนด้วยกัน  

       ต่อมาภายใต้การปกครองของพระเจ้ามังราย   ปรากฏว่ามีพระมหาวชิรพงศ์โพธิเถระได้เดินทางนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายให้กับพระเจ้ามังรายพระองค์จึงได้มีการสั่งเกณฑ์รายงานสร้างพระเจดีย์อีกองค์หนึ่งใกล้ๆกันหลังจากนั้นก็นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ด้านในทำให้ที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่จัดเก็บเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ถึง 2 องค์ด้วยกัน 

 

สนับสนุนโดย.    gclub slot ทดลองเล่น

ศิลปะสร้างโลก

ศิลปะถือวาเป็นสิ่งที่กำเนิดหลายๆสิ่งขึ้นมา ศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้นมาได้และศิลปะนั้นยังคงเป็นสิ่งที่คนเรานั้นควรจะมีการศึกษาและทำความเข้าใจถึงแก่แท้ของศิลปะด้วย เพราะศิลปะนั้นไม่ใช่เพียงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะพียงเท่านั้นแต่ศิลปะสามารถที่จะเชื่อมต่อสิ่งต่างๆและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ ดังนั้นแล้วการทำความเข้าใจ

และเรียนรู้ในศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก และศิลปะควรจะมีการปลูกฝังการเรียนรู้และการทำความเข้าใจตั้งแค่ช่วงวัยเด็กเพื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กนั้นสามารถตระหนักได้อยู่เสมอว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างโลกได้และไม่ได้เป็นการสร้างโลกไดเพียงใบเดียวแต่สามารถที่จะสร้างโลกอีกหลายๆใบขึ้นมาได้ และการสร้างโลกนั้นก็เกิดจากการจินตนาการผสมผสานกับการเรียนรู้ด้วยนั่นเอง

ทำให้เกิดการผสมผสานในหลายๆสิ่ง เพราะศอลปะนั้นไม่ได้เป็นเพียงการวาดรูปเท่านั้นแต่ศิลปะยังมีอะไรที่มากมายกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่นั้นก็มีสิ่งที่เป็นศิลปะผสมผสานอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น ศิลปะจึงแนสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของคนเราอย่างมากแต่ในบางครั้งเราอาจจะมองข้ามและไม่ได้ให้ความสำคัญในศิลปะเท่าที่ควรนั่นเอง

ทำให้คนมีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นผลได้อย่างชัดเจนมาก เพราะสามารถสังเกตได้เลยว่าคนที่มีความเข้าใจในศิลปะนั้นมักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยน และการที่จะมีจอตใจที่อ่อนโยนจากศิลปะได้นั้นก็คือเกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจ จึงกล่าวได้ว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถขัดเกลาจิตใจของคนเราได้อย่างดี ไม่เพียงเท่านั้นศิลปะก็เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างคนและคนและสิ่งต่างๆบนโลกได้ด้วย

รู้จักความเป็นมาและสิ่งต่างๆบนโลก ศิลปะถือเป็นสิ่งที่มาช้านานไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนได้ว่ามีการเกิดขึ้นจริงๆนั้นเมื่อไหร่มีเพียงข้อสันนิษฐานและการคาดเดาเพียงเท่านั้นแต่ศิลปะนั้นถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆเพราะในอดีตนั้นก็มีการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานั้นโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น การสลักหิน การวาดรูปบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆก็ล้วนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยเกี่ยวกับศิลปะทั้งสิ้น

เข้าใจจิตใจของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เมื่อเราได้เรียนรู้และเข้าใจในศิลปะก็จะสามารถเชื่อยมโยงให้เรานั้นสามารถเข้าใจมนุษย์ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานเพราะการสร้างสรรคืผลงานต่างๆนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นด้วย และศิลปะยังเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างได้อีกมากมายอย่างหน้าอัศจรรย์มากถือว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สร้างโลกที่มากกว่าโลกใบเดิมๆนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  gclub slot ทดลองเล่น