การรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ ธนาคารธนชาตจึงกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประกวดรอบสุดท้ายของโครงการ

ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องสวนมะลิ ฮอลล์ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันอ่านออกเสียงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงให้ความสำคัญต่อการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ด้วยคุณูปการมากมาย ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพฯ ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหลายกลุ่ม ส่งผลให้เธอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ

โครงการธนชาต ริเริ่ม สืบสาน เอกลักษณ์ไทย” สืบทอดมาจากธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเดิมชื่อ โครงการ นครหลวง รักษาเอกลักษณ์ไทย การดำเนินโครงการในปี 2561 นับเป็นปีที่ 47 ติดต่อกัน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือการรักษาและอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมถึงการอ่านออกเสียงภาษาไทยและการใช้มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน โครงการนี้นอกจากจะช่วยรักษาเอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและป้องกันการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรักในวัฒนธรรมไทย ความรักทำให้พวกเขาหวงแหนวัฒนธรรมและช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตลอดไป ทั้งภาษาไทยและมารยาทไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

โครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดอ่านออกเสียงและการประกวดมารยาทไทย ตัวแทนสถานศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา ในปี 2561 มีนักเรียนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมประกวดกว่า 5,500 คน และในปีนี้ยังมีการประกวดมารยาทไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อชิงโล่เกียรติยศ

และทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีเฉกเช่นคนทั่วไป รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ได้แสดงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และศักยภาพ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงและรักษาเอกลักษณ์ไทยด้วยการฝึกมารยาทไทยอย่างถูกต้อง นี่เป็นปีที่สี่ติดต่อกันของการดำเนินการ นอกจากการเสริมสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสทางสังคมแล้ว ธนาคารธนชาตยังมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

โดยริเริ่มโครงการ “ประกวดการอ่านออกเสียงเพื่อเด็กพิการทางสายตา” โดยใช้อักษรเบรลล์ เป็นปีแรกที่จัดการประกวด ทั้งนี้ครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่สอนเด็กพิการทางสายตาได้สมัครเข้าประกวด

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    สล็อต ufabet เว็บตรง

สุดยอดแห่งผลงานด้านศิลปะของไทย พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

สำหรับประเทศไทยเรามีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ประจำประเทศนั่นก็คือช้างซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางมาเที่ยวและมีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนช้าง  ดังนั้นเมื่อช้างคือสัตว์มงคลของไทยและเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยนั้นประเทศไทยจึงได้มีการสร้างพืชพันธุ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลเกี่ยวกับช้างของไทยดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนั่นเอง

        สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทางบริษัทเอกชนร่วมมือกันสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งเป็นวันแห่งนี้นั้นเป็นปัจจุบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก นักท่องเที่ยวจากโลกนั้น

ต่างก็พากันรู้จักพี่แห่งนี้และเมื่อมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็ต้องแวะไปเที่ยวแห่งนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนนั้นมักจะมีการทำทัวร์มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเลยทีเดียว

       สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นสิ่งแรกที่จะทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจมากก็คือหอคอยช้างเอราวัณซึ่งที่นี่บอกได้เลยว่าจะมีความงดงามเป็นอย่างมากตัวหอคอยนั้นจะอยู่ด้านบนสุดของตัวสิ่งก่อสร้างซึ่งภายในนั้นจะมีศิลปะและสถาปัตยกรรมมาประดับตกแต่งต่างๆมากมายตัวหอคอยนั้นด้านนอกนักท่องเที่ยวจะมองเห็นเป็นรูปเศียรช้างหรือว่าหัวช้างนั่นเอง

และทางด้านในนั้นจะมีเสาแกะสลักเป็นการแกะสลักศิลปะของไทยนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูป ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้เมื่อเดินทางมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างไรก็ตามศิลปะและประติมากรรมต่างๆที่ถูกจัดแสดงไว้ที่บริเวณหอคอยช้างอาละวาดแห่งนี้นั้นนับได้ว่าเป็นศิลปะที่มีความงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งที่นี่นั้นนับได้ว่าเป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่อันดับโลกเลยทีเดียว

     นอกจากเรื่องของรูปปั้นประติมากรรมต่างๆแล้วเครื่องประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มความงดงามและสร้างสีสันให้กับตัวอาคารนั้นก็มีส่วนสำคัญในการทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลายเป็นที่ดึงดูดและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการทำกระจกสีมาติดเป็นลวดลายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเป็นแผนที่โลกซึ่งบอกได้เลยว่าศิลปะแบบนี้นั้นแทบจะไม่มีให้เห็นจากที่อื่นนอกจากที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพียงเท่านั้น

       ด้านในพิพิธภัณฑ์นอกจากเราจะเห็นศิลปะประติมากรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับช้างเอราวัณแล้วยังมีภาพวาดสีน้ำ ซึ่งภาพวาดที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้นั้นจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการจัดโซนภาพวาดนี้ให้มีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการร้ายญี่ปุ่นหรือโต๊ะเก้าอี้สไตล์ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าโซนนี้เป็นโซนของศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียว 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    สล็อต ufabet เว็บตรง