ประวัติดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

     ประวัติดอยแม่สลอง เดิมดอยแม่สลองแห่งนี้เป็นภูเขาที่มีป่าไม้หนาแน่น

ไม่ได้มีคนอยู่อาศัยแต่แล้วในช่วงหลังสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทหารชาวจีนได้ถอยร่นมาขออาศัยขอลี้ภัยอยู่ในประเทศไทย  โดยกองกำลังทหารจีนดังกล่าวนั้นชื่อว่ากองพล 93 ซึ่งทหารกลุ่มนี้ เป็นทหารที่ออกรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  อยู่ภาคอะไรของนายพลเจียงไคเช็คสังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง  

      สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่กองกำลังทหารกองพล 93 นี้ไม่ยอมที่จะกลับประเทศของตนเองและก็เพราะว่าภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกนั้นปรากฏว่าประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น

ซึ่งในครั้งนั้นมีเหมาเจ๋อตุงเข้าไปทำการยึดอำนาจซึ่งเขานั้นเป็นกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์และมีการเข้าไปทำการแก้ไขอำนาจและแปลงข้อมูลต่างๆภายในประเทศซึ่งทำให้กองทหารของสังกัดพรรคก๊กมินตั๋งนั้นไม่สามารถที่จะเข้ากับประโยคอาศัยในประเทศจีนได้จึงได้พากันไปปักหลักอาศัยอยู่ในไต้หวัน

        อย่างไรก็ตามทางด้านเหมาเจ๋อตุงได้มีการส่งกองกำลังทหารเข้าไปกดดันกองพล 93 ทำให้ทหารของกองพล 93 นั้นจึงต้องพากันหลบหนีเข้ามายังเขตของประเทศพม่ากลายเป็นกองกำลังพลัดถิ่น

ซึ่งเมื่อทางกองกำลังของประเทศพม่าทราบเรื่องก็ไม่ยอมให้อยู่ในประเทศพยายามผลักดันให้กองกำลังพลัดถิ่นนี้กลับไปอยู่ที่เกาะไต้หวันเหมือนเดิมโดยมีการสู้รบและปะทะกันอยู่หลายครั้งจนในที่สุดทางด้านกองพล 93 ก็ไม่สามารถที่จะสู้กองกำลังของฝ่ายพม่าได้จึงได้มีการถอยมาปักหลักอยู่ตรงบริเวณชายแดนของไทย

       ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเทือกดอยตุงซึ่งตรงบริเวณนี้เองพม่าเองก็ยังไม่พอใจได้มีการร้องเรียนไปที่สหประชาชาติต้องการที่จะให้กองพล 93 กับประเทศไต้หวันแต่ว่ากองพล 93 ทั้งหมดนั้นไม่ยินยอมที่จะกลับประเทศยินดีที่จะขอลี้ภัยในประเทศไทย

จึงมีการส่งเรื่องขอเป็นหนังสือขอลี้ภัยทางการเมืองซึ่งในขณะนั้นแบ่งสังกัดการดูแลออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกเป็นของนายพลต้วนซีเหวินซึ่งมีทหารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาประมาณ 30 คนในขณะอีกสังกัดหนึ่งดูแลภายใต้นายพลหลีเหวินฟาน

       อย่างไรก็ตามทางการของประเทศไทยนั้นได้มีการอนุมัติให้ทหารพัฒนาที่ขอลี้ภัยสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้โดยมีการส่งมอบทหารภายใต้การดูแลของพลหลี่เหวินฟานให้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้อาศัยอยู่ที่บริเวณถ้ำง้อบส่วนของทางด้านทหารภายใต้นายพลต้วนซีเหวิน ให้อยู่ที่บริเวณเขตชายแดนบนดอยแม่สลอง

          การลี้ภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพ.ศ 2504 แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็พบกับปัญหายาเสพติดเนื่องจากว่ากองกำลังนายพลต้วนซีเหวินนั้นมีการปลูกฝิ่นและกัญชาขายซึ่งภายหลังนั้นทางรัฐบาลไทยได้เข้าไปทำการดูแลและริเริ่มโครงการให้กับกลุ่มกองกำลังพัฒนาอื่นได้มีอาชีพอื่นซึ่งก็คือการปลูกสนสามใบและใบชา ขาย และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแม่สลองเป็นหมู่บ้านสันติคีรี และนับตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ก็กลายมาเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวของไทยนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.   gclub สล็อตฟรี