ปัญหาแดดร้อนส่งผลทำให้บ้านร้อน

ปัญหาที่เกิดจากแดดร้อนที่ส่งผลให้บ้านร้อนมีหลายปัจจัย และมีหลายวิธีที่คุณสามารถลดผลกระทบจากการร้อนของแดดได้. นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยลดปัญหานี้

1.ติดตั้งฉากกันแดด: การติดตั้งฉากกันแดดที่หน้าต่างหรือบนพื้นที่ที่รับแดดมากที่สุดสามารถช่วยลดการเข้าสู่ภายในบ้านของลักษณะรังสีแดดที่สร้างความร้อน

2.ใช้วัสดุกันความร้อน: การใช้วัสดุที่สามารถกันความร้อนได้ดี เช่น ม่านมืด, ม่านริมหน้าต่างที่มีลักษณะกันแสงแดด, หรือวัสดุที่สามารถป้องกันการสะสมความร้อน

3.ติดตั้งที่ระบายความร้อน: การติดตั้งระบบระบายความร้อน เช่น พัดลมติดเพดาน, พัดลมติดผนัง หรือระบบปรับอากาศสามารถช่วยลดความร้อนในบ้าน

4.ปลูกพืช: การปลูกพืชต้นตาลที่มีทรงพุ่มกว้างหรือพืชต้นเต่าที่สามารถสร้างเงื่อนไขเงียบสงบและกันความร้อนได้

5.ทาสีกันความร้อน: การทาสีบนผนังบ้านที่สามารถกันความร้อนได้ เช่น สีที่สามารถสะท้อนแสงแดดมากที่สุด

6.ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า: เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นแบบของแหล่งความร้อน การลดการใช้หลายๆ เครื่องในเวลาเดียว หรือการใช้เครื่องใช้ที่ไม่ผลิตความร้อนมาก เช่น หลอดไฟ LED สามารถช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

7.การฉีดพ่นน้ำ: การฉีดพ่นน้ำในพื้นที่รอบบ้านหรือบนหลังคาสามารถช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณนั้น

การผสมผสานวิธีต่างๆ นี้อาจช่วยลดปัญหาของการร้อนจากแดดในบ้านของคุณได้

 การเลือกสีทาเพื่อลดความร้อนของบ้าน สามารถช่วยได้หรือไม่

ใช่, การเลือกใช้สีทาบ้านที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความร้อนของบ้านได้. สีทาที่ถูกต้องสามารถมีผลกระทบในการลดความร้อนโดยหลายวิธี

1.สะท้อนแสง: สีทาที่สามารถสะท้อนแสงแดดมากที่สุดจะช่วยลดการดูดความร้อนจากรัฐสี. สีที่มีความสว่าง, สีขาว, หรือโทนสีเย็นมักจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงแดดได้ดี

2.ความสว่างของสี: สีที่มีความสว่างมักจะรับน้อยลงความร้อนเมื่อเทียบกับสีที่มีความเข้ม. สีทาที่สามารถสร้างการเงียบเหงาในบ้านสามารถช่วยลดความร้อน

3.การสร้างความเย็น: สีทาที่มีโทนสีเย็น เช่น สีฟ้าหรือเขียว, มักจะให้ความรู้สึกถึงความเย็น. สีเหล่านี้สามารถช่วยลดความร้อนที่ถูกดูดซึมเข้ามาในบ้าน

4.การทนต่อแสงแดดและอากาศ: การเลือกใช้สีทาที่มีคุณสมบัติทนต่อแสงแดดและสภาพอากาศ ช่วยให้สีทามีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงทนต่อสภาพแวดล้อม

5.สีทาที่ป้องกันรังสี UV: การเลือกสีทาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV ช่วยปกป้องไม่ให้รังสี UV เข้าสู่ภายในบ้าน, ลดความร้อนและปรับปรุงการป้องกันสภาพอากาศ

การเลือกใช้สีทาที่เหมาะสมสามารถเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความร้อนในบ้าน, ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในการรักษาอุณหภูมิในบ้าน, ลดค่าใช้จ่ายในการทำความเย็น, และสร้างสภาพความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ufabet

“กรุงรัตนโกสินทร์” เป็นชื่อที่ใช้เรียกเมืองหลวงของประเทศไทย

สำหรับ”กรุงรัตนโกสินทร์” เป็นชื่อที่ใช้เรียกเมืองหลวงของประเทศไทย โดยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” ในปี 2477 จากนั้นกรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นอดีตของกรุงเทพมหานครที่เรารู้จักในปัจจุบัน นี่คือบางข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์

1.ต้นกำเนิด  กรุงรัตนโกสินทร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1782 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจักรราชอรรฆย์ (พระรามที่ I) เมื่อเขาย้ายกรุงศรีอยุธยามาตั้งที่ใหม่ หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายในสงครามกรุงศรีอยุธยา

2.สถาปัตยกรรม  กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการก่อสร้างโดยความหลากหลายทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะทางด้านวัดและพระราชวัง ที่มีพระบรมมหาราชวังและวัดอรุณราชวรารามเป็นต้น

3.เมืองประตูมั่น  ชื่อ “รัตนโกสินทร์” มีความหมายว่า “ประตูมั่น” หรือ “ป้อมประตูที่แข็งแกร่ง” ซึ่งน่าจะมีต่อต้านการรุกราน และเป็นสัญลักษณ์ของความคงทนและแข็งแกร่งของเมือง

4.การพัฒนา  กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องในระหว่างการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจักรราชอรรฆย์ และต่อมาในสมัยรัชกาลต่อๆ มา

5.สถานที่ประวัติศาสตร์  มีหลายสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระบรมมหาราชวังที่เป็นที่อยู่ของพระราชวังและพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ วัดอรุณราชวรารามที่มีพระแก้วมรกตและพิพิธภัณฑ์พระนคร

6.การเปลี่ยนแปลง  ในระหว่างประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรม และการเมือง ทำให้เกิดเป็นเมืองที่ทันสมัยและหลากหลายทางด้าน

ในสมัยโบราณ กรุงรัตนโกสินทร์มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ชั้นสูงและสถานที่ที่มีความสำคัญทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้า นี่คือบางจุดที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้น

1.เมืองหลวงของราชวงศ์ชั้นสูง  กรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ไทย เมืองนี้มีบทบาทสำคัญในการปกครองและพัฒนาประเทศ

2.ศูนย์กลางทางศาสนา  วัดอรุณราชวราราม (วัดพระแก้ว) เป็นที่ตั้งของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีประวัติทางศาสนาที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความสำคัญมากอื่นๆ ที่มีบทบาทในการสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมไทย

3.ศูนย์การค้า กรุงรัตนโกสินทร์เคยเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทำให้เมืองนี้เติบโตและมีความร่ำรวย

4.สถานที่ท่องเที่ยว มีวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายในกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่ประทับของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

5.การสร้างสถาปัตยกรรมที่สำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

6.สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญ เมืองนี้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และงานสังสรรค์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ทำให้กรุงรัตนโกสินทร์มีบทบาทสำคัญในการรวมรวมสังคมไทยในสมัยโบราณ และมีผลทำให้ประเทศไทยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนเนื้อหานี้โดย  ufabet เว็บหลัก

ประวัติวัดอนงคารามวรวิหาร  กรุงเทพฯ 

  สำหรับวัดอนงคารามวรวิหาร  นั้นคือ วัดที่มีความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นวัดที่จุดแต่งตั้งให้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท  โดยวัดแห่งนี้นั้นอยู่ตรงบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่คลองสาน  จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  โดย ผู้ที่มีเจตจำนงในการที่จะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานั้นก็คือท่านผู้หญิงน้อย 

ซึ่งพระองค์นั้นเป็นภรรยาของสมเด็จพระเจ้าบรมมหาพิชัยญาติหรือที่คนในสมัยโบราณนั้นเรียกกันว่าสมเด็จพระยาองค์น้อย   หรืออีกชื่อก็คือ ทัด บุนนาค   นั่นเอง 

สำหรับวัดอนงคารามวรวิหาร  นั้น หลังจากที่มีการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้หญิงน้อยและสมเด็จพระเจ้าพระยาองค์น้อยนั้นก็ได้มีการถวายวัดแห่งนี้ให้กับรัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นวัดพระอารามหลวง  

โดยมีการตั้งชื่อวัดว่า  วัดน้อยขำแถม  ซึ่งเป็นการใช้ชื่อของท่านผู้หญิงน้อยผสมกับชื่อของเจ้าพระยาทิพากรวงมหาโกษาธิบดี  ที่มีชื่อเล่นว่าขำ  นำมาผสมกันเนื่องจากว่าเจ้าพระยาโกษาทิพากรวงษ์มหาโพษาธิบดีก็มีความสำคัญในการสร้างวัดน้อยคำแถมเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมา

gclub   ดังนั้นจึงได้มีการนำชื่อของผู้ที่มีเจตจำนงในการก่อสร้างวัดแห่งนี้มารวมกันกลายเป็นชื่อวัดน้อยคำถามนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการถวายให้กับรัชกาลที่ 9 และได้ถูกแต่งตั้งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงยุคในสมัยของรัชกาลที่ 4 พระองค์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดคำแขมขึ้นมาใหม่โดยชื่อใหม่นั้นถูกตั้งให้เป็นชื่อว่า วัดอนงคารามวรวิหาร  เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นวัดพระอารามหลวง

โดยภายในพื้นที่ของวัดนั้นก็ไม่ได้มีการก่อสร้างศาสนสถานไว้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการก่อสร้างพระพุทธจุลนาคซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยกรุงสุโขทัยนำมาประดิษฐ์ฐานไว้ในพระวิหารเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปกับไหว้บูชา พระพุทธชินราชนั้นนับได้ว่าเป็นพระประธานของ วัดอนงคารามวรวิหาร นั่นเอง 

นอกจากนี้ภายในวัดนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นพระพุทธรูปพระสาวก  เช่นพระพุทธมังคโล  และยังมีพระมณฑป   รวมถึงพระพุทธไสยาสน์จำลอง   ที่สำคัญภายในบริเวณวัดนั้นยังได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเปรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตคลองสาน

เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสานตั้งแต่ยุคในสมัยโบราณให้ประชาชนที่สนใจศึกษาข้อมูลของคนในยุคอดีตได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันอีกด้วย 

ประวัติ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร  กรุงเทพฯ 

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร จากประวัติความเป็นมาของ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีวัตถุประสงค์อย่างที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นเยอะๆเหมือนกับสมัยของกรุงศรีอยุธยาดังนั้นหลายจากที่มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์จึงได้มีการส่งโปรดเกล้าให้มีการสร้างวัดบริเวณชายคลอง

  ซึ่งในตอนแรกนั้นมีการเริ่มสร้างวัดโสมนัสราชวรวิหาร  หลังจากนั้นจึงได้มีการโปรดเกล้าให้สร้าง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ขึ้นมาเพื่อให้เปลี่ยนวัดที่เคียงคู่กัน 

จากหลักฐานความเป็นมาของการก่อสร้างวัดนั้นไม่ได้มีการระบุว่าวัดแห่งนี้เริ่มมีการก่อสร้างขึ้น

เมื่อใดแต่มีการระบุเกี่ยวกับการก่อสร้างวัดหลังจากที่มีการแล้วเสร็จว่ามีการสร้างเสร็จสิ้นช่วงประมาณปีพ.ศ 2411    ซึ่งหลังจากที่มีการสร้างวัดแห่งนี้เสร็จสิ้นแล้วรัชกาลที่ 4 ก็ได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งชื่อวัดว่าวัดนามบัญญัติ  ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานโดยมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังจากที่รัชกาลที่ 4 สวรรคตโดยชื่อใหม่นั้นก็คือ  วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร  นั่นเอง 

สำหรับผู้ที่เข้ามาดูแลในการก่อสร้าง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แห่งนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้ายาบรมมหาศรีสวัสดิ์สุริยวงศ์

  โดยรับหน้าที่เป็นแม่กลองในการเข้าควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างส่วนในช่างที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างโดยตรงนั้นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีห์หากวิกรม  

สำหรับ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีการก่อสร้างในช่วงยุคกรุงรัตนโกสินทร์  สิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติอย่างดีที่บ่งบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4

ก็คือ ลายพระมหามงกุฏ ซึ่งเป็นตราประจำของรัชกาลที่ 4 นั่นเอง โดยตราประทับนี้มีการสร้างเอาไว้ด้านบนของซุ้มประตูและที่หน้าบันของทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร  นอกจากนี้ถ้าหากใครได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามภายในอุโบสถจะพบว่าผนังด้านในของพระอุโบสถนั้นมีการวาดภาพจิตรกรรมที่มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ 

โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการวาดภาพเกี่ยวกับการบำเพ็ญกรรมฐานของพระสาวกในบาลีและอรรถกถา  และยังมีอื่นๆอีกมากมาย 

สำหรับการก่อสร้างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร นั้นมีลักษณะของการก่อสร้างคล้ายเคียงกับวัดโสมนัสวิหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างคู่กัน ซึ่งความคล้ายคลึงกันนี้ก็คือ จะมีการสร้างเสมาเอาไว้ 2 ชั้น โดยชั้นแรกนั้น มีชื่อว่า มหาสีมา ส่วนชั้นที่สองนั้นเรียกว่า ขัณฑสีมา  ทำให้พระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดแห่งนี้สามารถทำการประชุมสังฆกรรมได้ทั้งในพระอุโบสถและพระวิหารเลยทีเดียว 

 

ผู้ให้การสนับสนุนโดย  ufabet

ประวัติวัดอรุณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร   

วัดอรุณเป็นวัดทรงจรวดที่ตั้งตระหง่านจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้จักกันในชื่อวิหารแห่งรุ่งอรุณ โดยตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งรุ่งอรุณของอินเดียชื่ออรุณ ที่นี่เองหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสะดุดกับศาลท้องถิ่นเล็กๆ และทรงตีความการค้นพบนี้ว่าเป็นสัญญาณอันเป็นมงคลว่าที่นี่ควรเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งใหม่ของสยาม  

ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเทพฯ ไม่ต้องพูดถึงวัดพุทธไม่กี่แห่งที่คุณได้รับการสนับสนุนให้ปีนขึ้นไป    

จนกระทั่งเมืองหลวงและพระแก้วมรกตถูกย้ายมาที่กรุงเทพ วัดอรุณจึงมีลักษณะที่โดดเด่นที่สุด นั่นก็คือ þrahng (หอคอยสไตล์เขมร) ที่มีความสูง 82 เมตร การก่อสร้างหอคอยนี้เริ่มต้นในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยพระรามที่ 2 และต่อมาแล้วเสร็จโดยพระรามที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 2367–51)

บันไดสูงชันนำไปสู่ด้านบนซึ่งมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา สิ่งที่มองไม่เห็นจากระยะไกลคือกระเบื้องโมเสกลายดอกไม้อันวิจิตรงดงาม

ซึ่งทำจากเครื่องกระเบื้องจีนที่แตกหักหลายเฉดสี ซึ่งเป็นของประดับประจำวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อเรือของจีนแล่นมาที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ทิ้งเครื่องกระเบื้องเก่าจำนวนมากเป็นบัลลาสต์

ว่ากันว่าพระประธานในวัดว่ากันว่าออกแบบโดยพระราม 2 เอง ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีอายุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะเผชิญตัวอย่างการเกิด แก่ เจ็บ และตายนอกกำแพงพระราชวัง ซึ่ง  ufabet   เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาละทิ้งชีวิตทางโลก พระอัฐิของรัชกาลที่ 2 ฝังไว้ที่ฐานพระประธาน   วัดในบริเวณวัดอรุณตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 เป็นอย่างน้อย นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าวัดมะกอกเดิมที่ทราบกันดีว่าก่อตั้งขึ้นริมฝั่งคลองลัด แต่จนกระทั่งปี พ.ศ. 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จข้ามวัด จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จข้ามสถานที่นี้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นขณะหลบหนีผู้รุกรานจากพม่า ทรงตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นวัดในวังและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง จากนั้นวัดแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นแพลเลเดียมที่น่ากลัวของประเทศไทย เมื่อถูกนำข้ามมาจากเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาวในปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำในวัดพระแก้ว

เมื่อกรุงเทพกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทย วัดก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งโดยพระรามที่ 2 คราวนี้เป็นวัดอรุณ รัชกาลที่ 2 ยังได้เริ่มขยาย þrahng ส่วนกลาง ซึ่งต่อมาสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2385 ในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากงานบูรณะ þrahng บางส่วนซึ่งแล้วเสร็จในปี 2017 แล้ว ยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยที่วัดอรุณ

รสชาติความเร่งรีบที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ของเกาหลีใต้

ผู้คนเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาสู่การดาวน์โหลดทอร์เรนต์ในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษได้อย่างไร ในตอนเย็นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ร้านอาหาร Ttobagi Driver’s ในเขต Gwanak ของกรุงโซล ฉันแอบเริ่มจับเวลาเมื่อสั่งอาหาร บริกรสาวเดินจากไปอย่างสบายๆ กลับมาพร้อมกิมจิและเครื่องเคียงอื่นๆ

เพียงสองนาที 20 วินาทีต่อมา หนึ่งนาทีครึ่งหลังจากนั้น ชามดินเผาของ พยอดากวี แฮจังกุก (ซุปกระดูกสันหลังหมู ‘อาการเมาค้าง’)

ก็ถูกวางลงบนโต๊ะ และนึ่งอย่างเดือดดาล เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่บริการดังกล่าวมีอยู่ในประเทศที่ไม่มีการให้ทิป สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ Ttobagi ซึ่งเป็นจุดที่ไม่โอ้อวดที่คนขับแท็กซี่แวะเวียนมานั้นไม่ได้เร็วกว่าสถานที่ถัดไป ความรวดเร็วประจำกิจวัตรดำเนินไปในสังคมเกาหลีใต้

และแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองหลวง มีแม้กระทั่งคำที่ใช้เรียกสิ่งนี้: วัฒนธรรมปปัลลี ปัลลี แปลว่า เร็ว หรือ รีบ ปัลลี ออกเสียงด้วยพยัญชนะตัวแรกที่เน้นเสียงราวกับว่าหักเสียงร้องเหมือนหนังยาง

แนวโน้มของ ppalli-ppalli สามารถเห็นได้จากความเร็วอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลกของเกาหลีใต้ ชั้นเรียนภาษาที่เข้มข้นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้ผลในทันที และกิจกรรมการออกเดทที่รวดเร็วยอดนิยม และเช่นเดียวกับการใส่ใจเรื่องเวลาก็คือห้องจัดงานแต่งงานที่หรูหราซึ่งจัดพิธีต่อเนื่องยาวนานชั่วโมงตลอดสุดสัปดาห์ Ppalli-ppalli ยังเป็นคำขวัญของนักขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารหลายพันคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจร

และดูเหมือนว่าจะส่งคำสั่งซื้อหลังเร่งรีบด้วย ในการแข่งขัน McDonald’s ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอาหารจานด่วน ได้เริ่มประกอบกลุ่มสกู๊ตเตอร์จัดส่งของตนเองในเกาหลีใต้ในปี 2550 แต่ไม่นานมานี้ เกาหลีชะลอตัวลงมากเนื่องจากสภาพความเป็นชนบท ในปี 1960

ประชากรมากถึง 72% อาศัยอยู่ในชนบท แล้วผู้คนเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการดาวน์โหลดทอร์เรนต์ในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษได้อย่างไร แกรี เร็คเตอร์ พลเมืองเกาหลีที่แปลงสัญชาติ ซึ่งมาถึงโซลในฐานะอาสาสมัครหน่วยสันติภาพในปี 1967 เล่าว่า “ฉันจำได้ว่าเคยแปลกใจ

เพราะก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ ฉันมีความคิดแบบเหมารวมว่าพวกเขาจะหมดสติ นั่งสมาธิ และ ใช้ชีวิตอย่างช้าๆ แต่ฉันพบว่าผู้คนมักจะเร่งรีบมากกว่าที่คนอเมริกันทำ ผู้สูงอายุเดินช้ากว่า แต่คนที่อายุเท่าฉันและฉันอายุ 24 ปี ยุ่งมากกับการพยายามปรับปรุงวิถีชีวิตของพวกเขา” อธิการบดีมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ในช่วงต้นทศวรรษที่ 60

เกาหลีใต้ได้เริ่มแผนเศรษฐกิจระยะ 5 ปีหลายชุดที่เสนอโดยประธานาธิบดีปาร์ค จุง-ฮี ในขณะนั้น แคมเปญในรูปแบบทหารเหล่านี้นำมาซึ่งปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัน (การเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ถูกทำลายด้วยสงครามไปสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ) และก่อตั้งบริษัท Korea Inc ซึ่งนำเสนอโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung, Hyundai และ LG ด้วย

 

สนับสนุนโดย    UFABET เว็บตรง

ประวัติศาสตร์แห่งเมืองกรุงเก่าศรีอยุธยา    

 

        การปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา     กรุงศรีอยุธยาปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งมีกษัตริย์สูงสุดปกครองแผ่นดิน ทรงมอบหมายให้เจ้านายและเจ้าเมืองบริหารเมืองเรือ (เมืองลูกหลวง หลานหลวง) และเมืองชายแดน ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้เขา การพึ่งพาอาศัยกัน

โดยราชวงศ์เก่าและขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา   พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองและลดอำนาจจังหวัดลง 

พระองค์ทรงแบ่งฝ่ายบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายกิจการทหารที่รับผิดชอบโดยสมุหกะลาหอม และฝ่ายพลเรือนที่รับผิดชอบโดยสมุหนายก (นายกรัฐมนตรี) กิจการพลเรือนแบ่งออกเป็น 4 สำนัก เรียกว่า “จตุรัสโดม”  เสาหลักทั้ง 4  เช่น กรมมาเวียงหรือนครบาล

สำหรับเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมมาวังหรือธรรมาธิกรสำหรับกิจการพระราชวัง กรมคลังหรือโกษาธิบดีเพื่อการค้าและการต่างประเทศ และกรมนาหรือเกษตรกรรม ระบบการบริหารนี้มีใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

การปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา   สังคมกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นสูงหรือเจ้านายที่ประกอบด้วยกษัตริย์ซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดเช่นประมุข ชนชั้นที่ 2 คือ ราชวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และขุนนาง ซึ่งอยู่ร่วมกันระหว่างกษัตริย์กับพลเมือง ทำหน้าที่ปกครองชาวนาและทาส  

ชาวนาก็เป็นพลเมืองธรรมดาเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในสังคม กฎหมายกำหนดให้ชาวนาต้องเป็นของนาย เป็นระบบการควบคุมกำลังคนของราชการ ชาวนาถูกคัดเลือกเข้ารับราชการในหลวงประมาณ 6 เดือน ส่วนชาวนาที่ไม่ต้องการจ้างก็ต้องจ่ายเงินหรือสิ่งตอบแทนที่เรียกว่า “สวย” ชาวนาจะไม่ได้รับเงินเดือน

แต่จะได้รับความคุ้มครองจากนายที่ตนสังกัดอยู่   ทาสเป็นงานของนายมาตลอดชีวิต เกิดจากสงครามและเศรษฐกิจ ทายาทของทาสจะได้รับการเลี้ยงดูจากนายไปตลอดชีวิต

การค้าและเศรษฐกิจ   อาชีพหลักของชาวกรุงศรีอยุธยา  จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก  ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่สามารถผลิตได้เพียงพอสำหรับพลเมืองของประเทศและเป็นสินค้าสำคัญที่พระนครศรีอยุธยาส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  

เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก  ทางเข้ายูฟ่าสล็อต     จึงได้รับรายได้จากทั้งการส่งความโกลาหลมาค้าขายกับต่างชาติและการเป็นคนกลาง ราชสำนักได้จัดตั้งโกดังเพื่อผูกขาดสินค้าสำคัญบางรายการซึ่งพ่อค้าชาวต่างประเทศจะต้องซื้อและขายกับราชสำนักเท่านั้น

  การค้าระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กรมคลัง (การเงิน) ซึ่งดูแลโดยอัคยา ศรีธรรมราช ในระยะแรกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ กรมท่าขวา สังกัดเจ้าเมืองอินเดีย หรือ จุฬาราชามนตรี ที่ดูแลการค้าขายกับโลกตะวันตก และ กรมท่าสาย สังกัดเจ้าเมืองของจีน ชื่อ พระยาโชติกราชเศรษฐี ซึ่งดูแลการค้าขายกับโลกตะวันออก 

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อชาวยุโรปเข้ามาค้าขายมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีการจัดตั้งแผนกขึ้นอีกแผนกหนึ่งคือ กรมท่ากลาง สังกัดเจ้าเมืองต่างด้าว   กษัตริย์และเจ้าเมืองมีความเกรี้ยวกราดในการค้าขายกับต่างชาติ ชาวจีนส่วนใหญ่ทำงานเป็นนายเรือและลูกเรือ สินค้าส่งออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้แก่ สินค้าเกษตร ศิลาดล และสินค้าจากป่าไม้ เช่น งาช้าง หนัง ไม้ เครื่องเทศ แร่ และอื่นๆอีกมากมาย    รายได้หลักของราชสำนักส่วนหนึ่งมาจากบรรณาการ สวย ภาษี โดยเฉพาะภาษีการค้าระหว่างประเทศ การค้าขายภายในย่านธุรกิจตลอดจนตลาดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเมืองทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและจุดเปลี่ยนของสินค้า

ตลาดในอยุธยามี 2 ประเภท คือ ตลาดน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 4 แห่ง และตลาดประมาณ 72 แห่ง ได้แก่ ชานเมือง 32 แห่ง และในตัวเมือง 40 แห่ง ย่านธุรกิจและตลาดเหล่านี้ประกอบด้วยตลาดสดทั้งกลางวันและกลางคืน และตลาดที่จำหน่ายของใช้ประจำวัน (ของชำ) และสินค้าประจำตัวของแต่ละไตรมาสในทุกๆปี

สาวยั่วะ…สั่งพิซซ่า 4 ถาดใหญ่ ไรเดอร์เอาไปกินหมด อ้างติดต่อลูกค้าไม่ได้ 

          เมื่อวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2565 หญิงสาวรายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความเตือนชาวโซเชียลที่ชอบสั่งอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นชื่อดังโดยเธอระบุว่าเธอได้มีการสั่งพิซซ่าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ส่งอาหารเนื่องจากเธอเห็นว่ามีโปรโมชั่นพิซซ่าสั่งในวันอังคารฟรีค่าส่ง 

หญิงสาวรายนี้ได้มีการสั่งพิซซ่าไปทั้งหมด 4 ถาดใหญ่ด้วยกันโดยเธอใช้วิธีการชำระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต

       อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สั่งอาหารได้สักพัก Call Center ของร้านพิซซ่าก็ติดต่อมาหาลูกค้าโดยระบุว่าที่ร้านมี Order เป็นจำนวนมากทำให้สินค้าอาจจะส่งหาลูกค้าล่าช้าอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงซึ่งลูกค้าเข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรนอกจากนี้ยังมีการคอนเฟิร์มที่อยู่ในการรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

      อย่างไรก็ตามเมื่อครบ 1 ชั่วโมงสาวสั่งพิซซ่าก็ตั้งใจที่จะโทรไปตามพิซซ่าที่ตนเองสั่งแต่ปรากฏว่ามีสายที่เธอไม่ได้รับอยู่ 1 สายดังนั้นเธอจึงโทรกลับไปยังสายดังกล่าวก่อนจึงทำให้รู้ว่าสายดังกล่าวเป็นพนักงาน Rider โทรเข้ามาหาเธอ

ปัญหาที่ตามมาหลังจากพูดคุยกับพนักงานส่งอาหารก็คือพนักงานระบุว่าไม่สามารถโทรติดต่อเธอได้ทำให้พนักงานนำพิซซ่าของเธอไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          ยังไงก็ตามหญิงสาวรายนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมีการสั่ง Application มานานหลายปีเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่สำคัญที่อยู่มีการปักหมุดให้ไว้อย่างชัดเจนและมีการคอนเฟิร์มกับพนักงานคอลเซ็นเตอร์ไปแล้ว  นอกจากนี้หากพนักงานไรเดอร์มาส่งพิซซ่าให้กับเธอเมื่อมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ได้มีการกดกริ่งเรียกทำให้เธอไม่รู้ว่ามีอาหารมาส่งถึงหน้าบ้านแล้ว 

ซึ่งหญิงสาวรายนี้มองว่าการที่พนักงาน Rider มีการโทรหาลูกค้าเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วอ้างว่าติดต่อไม่ได้แล้วนำพิซซ่าของเธอไปรับประทานเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างมาก 

        อย่างไรก็ตามลูกค้าสาวรายนี้ได้มีการติดต่อไปยัง Call Center ของ Application เพื่อทำการร้องเรียนและทำเรื่องขอคืนเงินแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้และมีการฝากเรื่องเอาไว้ผ่านข้อความก็ไม่มีการติดต่อกลับมาจาก Call Center ของ Application ส่งอาหารแต่อย่างใดนอกจากนี้เมื่อโทรหาพนักงานไรเดอร์เพื่อขอหมายเลขติดต่อหัวหน้า พนักงาน Rider คนดังกล่าวก็ไม่ยอมให้หมายเลขติดต่อ 

         ดังนั้นหญิงสาวรายนี้จึงได้มีการโพสต์เตือนผ่านทางโซเชียลโดยระบุว่าหากใครที่ชื่นชอบการสั่งอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่น ไม่ควรเลือกชำระสินค้าก่อนไม่ว่าจะเป็นผ่านบัตรเครดิตหรือแม้แต่ผ่านทางบัญชีธนาคารเพราะอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่เกิดกับเธอได้เช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดควรเลือกชำระสินค้าด้วยเงินสดเพราะถ้าหากไม่ได้รับสินค้าก็ไม่ต้องเสียเงินฟรีเหมือนกับเธอ 

 

สนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท

ดราม่าหญิงเล่นซิปไลน์โรยตัวข้ามป่าชิวๆพร้อมอุ้มลูกน้อยไปด้วย 

        เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่ามีคลิปไวรัลถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเล่นซิปไลน์อยู่กลางพื้นที่ป่าแต่ที่เป็นกระแสทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจนเดือดในโลกออนไลน์เดือดนั่นก็เพราะว่าในขณะที่หญิงคนดังกล่าวเล่นซิปไลน์อยู่นั้นมืออีกข้างหนึ่งก็อุ้มลูกน้อยเอาไว้ด้วย 

       สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ World of Blass เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2565 

โดยในเว็บไซต์ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในเมืองกัวลา คูบู บารู ซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าในขณะที่หญิงสาวกำลังลอยตัวอยู่นั้นอีกข้างนึงก็อุ้มลูกน้อยเอาไว้แนบอกถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีมีสายรัดโรยตัวสีเหลืองมัดตัวเด็กเอาไว้ให้อยู่ติดกับผู้เป็นแม่ 

       แต่คนที่เห็นภาพในคลิปดังกล่าวต่างก็พากันหวาดเสียวเป็นอย่างมากเพราะอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้และถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเด็กตกลงมาหรือแม้แต่อุปกรณ์สายรัดโรยตัวค่ะก็อาจจะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการลอยตัวเล่นซิปไลน์ในครั้งนี้นั้นมีความสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะแม่หรือตัวเด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายได้ 

          อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดราม่าในครั้งนี้ผู้คนต่างก็มองว่าผู้เป็นแม่นั้นไม่คำนึงถึงความสำคัญและความปลอดภัยของลูกและเอาความสนุกของตนเองเป็นที่ตั้งนอกจากนี้กระแสโซเชียลยังมองว่าการเล่นซิปไลน์ควรจะต้องมีการตั้งกฎกติกาเอาไว้อย่างชัดเจนด้วย

ควรจะมีการกำหนดผู้เล่นว่าควรจะมีอายุขั้นต่ำไม่เกินเท่าไหร่เพราะการเล่นซิปไลน์นั้นนับได้ว่าเป็นการเล่นที่อันตราย

และถ้าหากคนอายุน้อยก็ไม่ควรเล่นเพราะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่านผลดังนั้นจึงควรกำหนดอายุของผู้เล่นอย่างชัดเจนเพราะเหตุการณ์ที่เด็กไปเล่นซิปไลน์และตกลงมานั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นเด็กอายุ 10 ขวบโดยในตอนนั้นมีความสูงถึง 6 เมตรเมื่อเด็กตกลงไปก็อยู่ในสภาพแน่นิ่งโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีและไม่ถึงแก่ความตาย 

       สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีชาวโซเชียลบางคนได้นำคลิปหลักฐานดังกล่าวไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขต 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับคลิปดังกล่าวโดยว่าจะมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงสาวผู้เป็นแม่เพราะถือได้ว่ามีความผิดในฐานละเลยความปลอดภัยของลูกของตนเองซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับและสามารถติดคุกได้ไม่เกิน 20 ปีรวมถึงปรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 5หมื่นริงกิตอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

วิธีการเลือกซื้ออาหารสดด้วยเทคนิคง่ายๆ

ใครๆก็ต้องกินอาหารด้วยกันทั้งนั้นว่ามั้ย แต่ว่าบางคนก็เลือกอาหารยังไม่เป็นหรือไม่มีความรู้สักนิดว่าอาหารแบบไหนเรียกว่าสด ควรที่จะนำเอาไปรับประทานได้ หรืออันไหนที่สุกแต่ไม่ควรเอามาใช้ประกอบอาหาร ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีเลือกอาหารแบบง่ายๆ ที่จะได้ทั้งสดและสะอาด ถูกหลักโภชนาการอย่างแน่นอน โดยจะมีวิธีเลือกคัดสรรอย่างไรบ้างมาดูกันเลย

วิธีการเลือกซื้อผักนั้นเราควรที่จะเลือกซื้อตามฤดูกาล หรือจะเลือกตามประเภทของชนิดผักก็ได้เช่นกัน

การเลือกซื้อผัก มีดังนี้

1.การเลือกซื้อ แครอท หัวไชเท้า แตงกวา และข้าวโพด จะมีวิธีการเลือกที่เหมือนๆกัน โดยจะมีลักษณะที่ดีด้วยกรเลือกรูปที่ลูกที่มีหัวยาวและเรียว และมีผิวที่เรียบ ส่วนสีของมันนนั้นจะต้องมีสีสันที่สดใส

 2.วิธีการเลือกซื้อ ฟักทอง มะเขือยาว มะเขือม่วง มันเทศ กระหล่ำปลี และสุดท้ายคือมันฝรั่ง วิธีการเลือกนี้โดยรวมเราจะดูลูกที่มีน้ำหนักมากๆ เนื้อแน่นๆ ผิวเต่งตึง โดยจะทำให้ภายในของมันแน่นสวย น่ากิน

 3.วิธีการเลือกซื้อ กวางตุ้ง ผักกาดขาว วิธีการดูเราจะดูหัวที่มีสีเขียวสด โดยมันจะต้องไม่เหี่ยวและจะต้องไม่มีรอยช้ำอีกด้วยนะ

 4.วิธีการเลือกซื้อ กระเทียม หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ มีวิธีการเลือก โดยเราจะต้องดูลูกที่มันไม่มีเชื้อรา และที่สำคัญลูกมันจะต้องสดและไม่มีรอยช้ำ

 5.วิธีการเลือกซื้อ กะหล่ำดอก บล็อกโครี่  วิธีการเลือกดูง่ายๆคือเราจะเลือกดอกที่มีการรวมตัวแน่นๆ และจะต้องมีสีที่สด

 6.วิธีการเลือกซื้อ พริก โดยรวมพริกทั้งหมกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป้นพริกสามสี พริกขี้หนู หรือพริกชี้ฟ้า เป็นต้น วิธีการเลือกเราจะดูจากคั่วที่อยู่ด้านบน จะต้องมีสีเขียวสด จะต้องไม่มีสีที่ออกไปทางดำคล้ำ เม็ดอวบอิ่ม

วิธีการเลือกซื้อผลไม้ มีดังนี้

1.วิธีการเลือกซื้อ แอปเปิ้ล โดยเราจะต้องเลือกแอปเปิ้ลที่มีผิวที่เรียบ ผิวมันจะเด้งสวย ไม่มีร่อยรอยที่ถลอก หรือรอยช้ำตรงบริเวรไหนๆ

2.วิธีการเลือกซื้อ สตอรเบอรี่ ให้คุณสังเกตที่คั่วผลของมัน และต้องสังเกตที่ผลใบด้วย โดยจะต้องมีสีเขียวและจะต้องไม่ดำหรือว่าคล้ำ ผลของมันจะต้องไม่เหี่ยว และมันจะต้องต้องมีผลที่อวบอิ่ม มีสีแดง

3.วิธีการเลือกซื้อ ส้ม จะต้องมีผลที่มีเปลืองขลุกขละ เพราะจะทำให้หวาน ชื่นใจ

4.วิธีการเลือก กล้วย โดยกล้วยหอมที่ดีนั้น มันจะต้องมีสีเหลืองทอง โดยที่ตรงก้านของมันจะต้องมีสีเขียวติดอยู่นิดหน่อย และต้องไม่มีรอบช้ำๆ อีกด้วย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย   ufabet เว็บตรง