สื่อและสิ่งพิมพ์

สื่อและสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนในประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการแนะนำการพิมพ์และการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ทางโทรเลข ในต้นศตวรรษที่ 20 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย จีน และอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในประเทศ การส่งสัญญาณวิทยุเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1920 และโทรทัศน์ถูกนำมาใช้ในปี 1950 ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา

หนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ (ซึ่งเป็นของเอกชนทั้งหมด) มีความเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ

แม้ว่าบ่อยครั้งจะอยู่ภายใต้กฎหมายเซ็นเซอร์ก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ประเทศไทยมีเสรีภาพสื่อในระดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญของประเทศในปี 1997 และ 2007 อย่างไรก็ตาม กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (อาชญากรรมต่อองค์อธิปไตย) ยังคงดำเนินต่อไป

เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับราชวงศ์เท่านั้นที่ปรากฏในสื่อ นักข่าวต่างประเทศถูกสั่งให้ออกนอกประเทศเป็นครั้งคราว และนักข่าวไทยบางคนถูกดำเนินคดีฐานเขียนรายงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงดังกล่าวหาได้ยาก เนื่องจากสื่อมวลชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนด้วยการเซ็นเซอร์ตนเองในหัวข้อนี้

ด้วยความเป็นเจ้าของและการรับชมโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ 1980 โทรทัศน์จึงกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด

วิทยุและโทรทัศน์ตรงกันข้ามกับสื่อสิ่งพิมพ์ เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือกองทัพ ในปี พ.ศ. 2538

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทโทรทัศน์เอกชนเป็นครั้งแรก รัฐบาลยังได้ให้สัมปทานแก่บริษัทต่าง ๆ ในการให้บริการเคเบิลทีวี แม้ว่าเคเบิลทีวีสามารถรับได้โดยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น แต่จำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะอยู่นอกกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม บริการเคเบิลอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดเช่นกัน ดังนั้น ผู้ชมส่วนใหญ่จึงดูโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงมากกว่าดูข่าว

สถานีวิทยุเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 แต่ก็เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ถูกควบคุมหรือควบคุมอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานของรัฐ และปิดตัวลงหากเห็นว่าวิกฤตเกินไป นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา คนไทยจำนวนมากขึ้น

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนเมืองหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับข่าวสารและ  ufabet เว็บตรง    เพื่อความบันเทิง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามปิดกั้นบางเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์เหล่านั้นที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ค้นพบวิธีการหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ดังกล่าว

ประวัติศาสตร์ คนไทยสืบเชื้อสายมาจากชนชาติที่พูดภาษาไทกลุ่มใหญ่กว่ามาก หลังพบตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของอินเดียทางตะวันตกไปจนถึงเวียดนามตอนเหนือทางตะวันออก และจากจีนตอนใต้ทางตอนเหนือไปจนสุดทางตอนกลางของคาบสมุทรมลายู ในอดีต นักวิชาการถือได้ว่ากลุ่มผู้ปกครองที่เรียกว่า Proto-Tai มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้และรุกไปทางใต้

และตะวันตกจากแผ่นดินจีนสู่แผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ไทมาจากทางตอนเหนือของเวียดนามบริเวณเดียนเบียนฟู และเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้ว พวกเขาได้แพร่กระจายจากที่นั่นไปทางเหนือสู่ภาคใต้ของจีน ทิศตะวันตกเข้าสู่

จีนตะวันตกเฉียงใต้ ทางเหนือของพม่า (พม่า) และทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และลงไปทางใต้คือลาวและไทยในปัจจุบัน สำหรับการอภิปรายประวัติศาสตร์ไทยในบริบทภูมิภาค โปรดดู เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ของ

วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจของเกาหลี

มารยาททางธุรกิจของเกาหลี การสำรวจธุรกิจระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (AIBS) ประจำปี 2558 ระบุว่าภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม และการปฏิบัติทางธุรกิจเป็นอุปสรรคเดียวที่ใหญ่ที่สุด

ในการดำเนินธุรกิจในเกาหลีสำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจหลักปฏิบัติทางวัฒนธรรมพื้นฐานของเกาหลีในบริบททางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ วัฒนธรรมเกาหลีแพร่หลายในลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเน้นการเคารพการศึกษา อำนาจ และอายุ

แม้ว่าชาวเกาหลียุคใหม่อาจไม่ปฏิบัติตามหลักการของขงจื๊ออย่างเคร่งครัดเหมือนกับคนรุ่นก่อน แต่หลักการเหล่านี้ยังคงเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจมากมาย

อายุและสถานภาพ การเคารพอายุและสถานะเป็นสิ่งสำคัญมากในวัฒนธรรมเกาหลี

โดยลำดับชั้นจะส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในทุกด้าน ทุกคนมีบทบาทในสังคมอันเป็นผลมาจากลำดับชั้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพในสังคม คนเกาหลีรู้สึกสบายใจที่สุดที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่พวกเขาคิดว่าเท่าเทียมกัน สถานะส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยบทบาทของใครบางคนในองค์กร องค์กรที่พวกเขาทำงานให้ มหาวิทยาลัยใดที่พวกเขาไป และสถานภาพการสมรสของพวกเขา

นามบัตร การแลกเปลี่ยนนามบัตรเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครั้งแรก ช่วยให้ชาวเกาหลีสามารถกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง และอันดับที่สำคัญทั้งหมดของคู่ของตนได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ยังยืนอยู่ คุณควรยื่นนามบัตรด้วยสองมืออย่างสุภาพ

และรับหนึ่งใบเป็นการตอบแทน อย่าเพียงแค่หย่อนการ์ดลงในกระเป๋า ใช้เวลาสองสามวินาทีในการตรวจสอบชื่อและตำแหน่งแทน หากคุณกำลังนั่งอยู่ ให้วางไว้บนโต๊ะข้างหน้าคุณตลอดระยะเวลาการประชุม

ให้ของขวัญ ในเกาหลี ความสำคัญของความสัมพันธ์สามารถแสดงออกผ่านการให้ของขวัญซึ่งยินดีเสมอ โปรดทราบว่า การให้ของขวัญราคาแพงแก่ใครสักคนนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายหากคุณรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถให้สิ่งนั้นตอบแทนได้ ของขวัญควรห่ออย่างดีด้วยกระดาษสีแดงหรือสีเหลืองเสมอ

เนื่องจากเป็นสีของราชวงศ์ หรือคุณสามารถใช้สีที่แสดงถึงความสุข: สีเหลืองหรือสีชมพู ห้ามเซ็นชื่อบนบัตรด้วยหมึกสีแดงหรือใช้กระดาษห่อสีเขียว สีขาว หรือสีดำ หากคุณได้รับเชิญไปที่บ้านของชาวเกาหลี คุณควรนำของขวัญ เช่น ผลไม้ ช็อคโกแลตคุณภาพดี หรือดอกไม้ และยื่นของขวัญด้วยสองมือ ของขวัญจะไม่ถูกเปิดเมื่อได้รับและจะเปิดในภายหลัง

ชื่อเกาหลี ชื่อสกุลของเกาหลีส่วนใหญ่จะมีพยางค์เดียว ในขณะที่ชื่อมักจะมีสองพยางค์ นามสกุลมาก่อน (เช่น Kim Tae-Woo เป็นต้น) จนกว่าคุณจะมีข้อตกลงที่ดีกับคู่หูชาวเกาหลี ควรใช้นามสกุลนำหน้าด้วยคำนำหน้านามที่ให้เกียรติ (เช่น นาย) ไม่ว่าจะพูดโดยตรงกับพวกเขาหรือเกี่ยวกับพวกเขากับชาวเกาหลีคนอื่น

ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเคารพหรือเป็นทางการ คุณควรใช้ชื่อและนามสกุลที่เป็นทางการของคู่ของคุณ (เช่น ประธานลี) ชาวเกาหลีบางคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศอาจใช้ชื่อแบบตะวันตกและชอบที่จะใช้ชื่อสกุลมากกว่า บางคนมองว่าชื่อของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นคำแนะนำให้ทำงานโดยใช้ชื่อจริงอาจได้รับการเสนอช้า

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet

นโยบายทางวัฒนธรรมในเกาหลี

นโยบายทางวัฒนธรรมในเกาหลี Statism เสนอเลนส์ที่สำคัญซึ่งนโยบายทางวัฒนธรรมในเกาหลีอาจถูกถอดรหัส แม้จะมีความแตกต่างทางแนวคิดดังกล่าวข้างต้น

แต่บทความส่วนใหญ่ในประเด็นนี้เน้นไปที่การทำงานของระบบราชการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการด้านวัฒนธรรมซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านนโยบายและการบริหารวัฒนธรรม บทบาทของระบบราชการในฐานะตัวกลางอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างการเมืองและวัฒนธรรมในเกาหลีย้อนกลับไปไกลถึงศตวรรษที่ 15

ดังที่เห็นได้ในช่วงต้นราชวงศ์โชซอน แนวโน้มนี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยระหว่างการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยและการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย เกาหลีใต้ยอมรับสิ่งที่ Katzenstein (1978) ระบุว่าเป็น แบบจำลองทางเทคนิคของการพัฒนาที่นำโดยรัฐในช่วงยุคทุนนิยมทันสมัย ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ ระบบราชการกลายเป็นศูนย์รวมของ ความสามารถของรัฐเพื่อใช้คำของ Katzenstein 

แม้กระทั่งหลังจากการทำให้เป็นประชาธิปไตยทางการเมืองของเกาหลีใต้ ซึ่งอันที่จริงแล้วมีทั้งบางส่วนและมีปัญหา

ข้าราชการก็ยังคงมีอำนาจและแสดงอิทธิพลที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับตัวแทนทางสังคมอื่น ๆ โดยสถานะของระบบราชการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับกิจการของรัฐ ข้าราชการสามารถครอบงำฟิลด์นโยบายวัฒนธรรมได้เนื่องจากพวกเขาได้รับความไว้วางใจให้มีบทบาทไม่เพียง

แต่กำหนดและตีความวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับใช้และดำเนินโครงการทางวัฒนธรรมในระดับบริหารด้วย ด้วยเหตุนี้ เมื่อตรวจสอบการทำงานของสถิติในสาขาวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ บทบาทของระบบราชการจึงมีความสำคัญยิ่ง

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายวัฒนธรรมกับประชาธิปไตย ควรอ้างอิงถึงประเด็นพิเศษอื่นของวารสารนี้ นั่นคือ นโยบายวัฒนธรรมกับประชาธิปไตย‘ (Vestheim 2012) แม้ว่าจะอิงตามพัฒนาการทางการเมืองในประเทศตะวันตกเท่านั้น แต่ข้อมูลเชิงลึกก็เกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆ ของเกาหลีที่นำเสนอในที่นี้

ซึ่งมีการตรวจสอบบทบาทและอิทธิพลของตัวแทนต่างๆ ของระบบการเมือง Vestheim แนะนำว่าอาจใช้สี่ประเภทเพื่ออธิบายนโยบายวัฒนธรรมประชาธิปไตย: จุดมุ่งหมาย บรรทัดฐาน และอุดมการณ์ของนโยบายวัฒนธรรม; โครงสร้างสถาบัน ตัวแทน และผลประโยชน์ การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม และการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจในสนาม อย่างไรก็ตาม ดังที่ Blomgren และ Vestheim (2012) ชี้ให้เห็นในประเด็นพิเศษเดียวกัน ระบอบประชาธิปไตยที่ใช้งานได้เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับนโยบายวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

กรณีของเกาหลีใต้ที่นำเสนอในประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่านโยบายวัฒนธรรมของเกาหลีจะสอดคล้องกับเกณฑ์

ที่เสนอโดย Blomgren และ Vestheim ในระดับหนึ่ง ยังไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเมื่อแผนห้าและสิบปีซึ่งมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมถูกร่างขึ้นโดยฝ่ายเดียวโดยข้าราชการโดยไม่มีการหารือล่วงหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมต่อประเด็นนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพและข้อจำกัดของนโยบายวัฒนธรรมสถิติในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ในแง่ของการเคลื่อนไหวด้วยแสงเทียนเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งกระตุ้นให้มีการอภิปรายอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  ufabet

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศิลปะเกาหลีจากปี 1953 การปะทะกัน นวัตกรรม การโต้ตอบ

ศิลปะหลังสงครามจากคาบสมุทรที่ถูกแบ่งแยกซึ่งได้รับการเพาะเลี้ยงอย่างมหาศาลนี้ถูกนำมารวมกันในสิ่งพิมพ์ใหม่ที่แหวกแนวนี้ การข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารที่แบ่งเกาหลีเหนือและใต้ด้วยลวดหนาม เจ้าหน้าที่รักษาชายแดน และหน่วยลาดตระเวนทางทหาร

แทบจะไม่ได้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่จรรโลงใจเลย โชคดีที่ตอนนี้มีวิธีที่ง่ายกว่าและน่าพึงพอใจมากขึ้นในการได้รับภาพรวมที่ยอดเยี่ยมของภูมิภาคที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกแบ่งออก: ศิลปะเกาหลีจากปี 1953: การปะทะกัน นวัตกรรม การโต้ตอบ

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศิลปะเกาหลี นักการเมือง Kim Dae-jung ประธานาธิบดีจากปี 1998 ชม Dolmen ของ Nam June Paik ปี 1995

ที่ Gwangju Biennale ครั้งที่ 1 ปี 1995 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่สำรวจและวิเคราะห์พัฒนาการที่สำคัญ หลากหลาย และมักจะสวยงามในศิลปะเกาหลีตั้งแต่ปี 1953 จนถึงปัจจุบัน

และเป็นการอ่านที่คุ้มค่าอย่างมหาศาลสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกอยู่แล้ว ตลอดจนผู้ที่ยังคงเข้าถึง คำบรรยายเมื่อพูดถึงผลลัพธ์ทางวัฒนธรรมของส่วนที่อุดมสมบูรณ์และแตกต่างของโลกนี้ เริ่มต้นด้วยการสู้รบที่แบ่งคาบสมุทรในปี 2496 สิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมือนใครนี้นำเสนอการเคลื่อนไหวทางศิลปะและกลุ่มที่เจริญรุ่งเรืองในส่วนนี้ของโลก

ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุค 50 แนวหน้าจนถึง ยุคโลกาภิวัตน์ของ Gwangju Biennale ในปี 1990 จนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และเพศสภาพที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลกนำเสนอไว้ที่นี่ เช่นเดียวกับอิทธิพลของการเคลื่อนไหวของโลกศิลปะจากต่างประเทศ เช่น มินิมัลลิสต์ ป๊อป และโปรเล็ตคูลต์ พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพลังทางการเมืองทั่วโลกได้ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมศิลปะของคาบสมุทร

Lee Ufan, From Line, 1973, กาวและเม็ดสีแร่บนผ้าใบ มีผลงานอันน่าหลงใหลมากมายจากศิลปินหลากหลายกลุ่ม เช่น ลี อูฟาน

ผู้ซึ่งผสมผสานแนวทางการวาดภาพแบบดั้งเดิมเข้ากับแรงกระตุ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20; หรือ Lee Jung-seob ผู้ซึ่งให้เครดิตในการผสมผสานเทคนิคท้องถิ่นเข้ากับสไตล์สมัยใหม่ตอนต้น เช่น ลัทธิเขียนภาพแบบเหลี่ยมและลัทธิโฟวิสต์ ภาพวาดแนวสัจนิยมสังคมนิยมของเกาหลีเหนือเตือนเราว่าศิลปะที่ยิ่งใหญ่และการเมืองที่ดีไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป

ในขณะที่ขบวนการศิลปะ Minjung ซึ่งต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการทหารของเกาหลีใต้ในช่วงปี 1980-1988 แสดงให้เราเห็นว่าศิลปะการประท้วงในยุค 80 ที่พังค์ดูเป็นอย่างไรในส่วนนี้ของโลก ดาราดังเช่น Nam June Paik และ Do Ho Suh ก็เติมเต็มหน้าเหล่านี้ด้วยผลงานที่แสดงออกถึงความรู้สึกของคนเกาหลีอย่างชัดเจน และพูดถึงโลกาภิวัตน์ ประสบการณ์ของผู้อพยพ และเทคโนโลยีในวงกว้างมากขึ้น

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    เว็บพนันออนไลน์ ฟรีเครดิต

ศิลปินด่านเสวกชื่อดัง

ศิลปินด่านเสวกชื่อดัง คิม ชาง-ยอล หยดน้ำมีความหมายเหมือนกันกับชื่อของ Kim Tschang-Yeul แนวหน้าของขบวนการ Dansaekhwa Kim Tschang-Yeul เข้าร่วมขบวนการ Informel ของเกาหลีในทศวรรษที่ 1950 และนำศิลปะเกาหลีร่วมสมัยไปสู่เวทีนานาชาติจนกระทั่งเสียชีวิตในปี 2021 ในทศวรรษที่ 1960 Kim ตั้งรกรากในปารีสและเริ่มทดลองกับลวดลายธรรมชาติ

และแสดงความอ่อนไหวต่อ กวีแห่งสายน้ำ วิชาที่เขาจะสืบสานต่อไปอีกกว่าห้าสิบปี หยดน้ำเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาลัทธิเต๋าของเขาเช่นเดียวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเกาหลี

ธีมของหยดน้ำที่เกิดซ้ำมักถูกจับคู่กับการเขียนพู่กันเกาหลีในผลงานของเขาหลังทศวรรษที่ 1980 ผลงานชิ้นสุดท้ายของเขารวมเอาลวดลายหยดน้ำเข้ากับการฝึกคัดลายมือแบบดั้งเดิม การเบลอเส้นของภาพและข้อความ และการเชื่อมโยงนามธรรมกับอุปลักษณ์ ตะวันออกและตะวันตกร่วมกับ Kim Tschang-Yeul แล้ว Suh Se-Ok เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งขบวนการ Art Informel ในช่วงกลางทศวรรษ 1950

และต้นทศวรรษ 1960 Suh Se-Ok เป็นศิลปินแนวหน้าของการวาดภาพด้วยหมึกแนวแอ็บสแตรกต์ ผู้ซึ่งเปิดรับสิ่งที่เป็นนามธรรมและผสมผสานความทันสมัยเข้ากับแนวปฏิบัติทางศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษรของเอเชียตะวันออก เขาตั้งคำถามถึงกระแสศิลปะตะวันตกที่แพร่หลาย

และความหลงใหลในองค์ประกอบที่สลายตัวเป็นแนวนอนและแนวดิ่ง Suh Se-Ok เสียชีวิตในปี 2020 และเป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีและศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในกลุ่มเดียวกันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ปาร์ค ซอ-โบ ในงานแรกของเขา Park Seo-Bo ใช้ดินสอแกะสลักบนพื้นผิวที่เปียกและทาสีเดียว ผลงานชิ้นต่อมาของเขาขยายภาษาภาพนั้นด้วยการแนะนำฮันจิ กระดาษเกาหลีแบบดั้งเดิมที่ทำจากเปลือกต้นมัลเบอร์รี่ ซึ่งศิลปินค่อยๆ ยึดติดกับผืนผ้าใบ การพัฒนานี้พร้อมกับการนำสีมาใช้กับพื้นผิวแบบดั้งเดิม ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเขาได้

อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ยังคงค้นหาการพรรณนาถึงพื้นที่ว่างและความว่างเปล่าผ่านการลดขนาดลง เนื่องจากกระบวนการที่โดดเด่นนี้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขา Park Seo-Bo จึงเริ่มเปิดประตูใหม่สำหรับศิลปะเกาหลีร่วมสมัยและสร้างการสังเคราะห์ระหว่างจิตวิญญาณของเกาหลีแบบดั้งเดิมกับนามธรรมของตะวันตก

ฮยอนแอคัง Hyun Ae Kang เป็นศิลปินชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริการุ่นที่สองของ Dansaekhwa รุ่นที่สอง การทำงานกับสื่อและวัสดุที่หลากหลาย ตั้งแต่โลหะและไม้ไปจนถึงหิน เซรามิก และสี เธอสำรวจความสัมพันธ์ของเธอเองกับพระเจ้าผ่านการสำรวจพื้นผิวที่มีรายละเอียดสูง และการผสมสี ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการฝึกสร้างสรรค์ การทำสมาธิ และจิตวิญญาณ

เธอกล่าวว่า “สัมผัสและจังหวะทั้งหมดที่ฉันใช้คือจารึกของการสนทนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คำจารึกเหล่านี้อิงจากตัวอักษรและสัญลักษณ์ภาษาเกาหลี เมื่อฉันสร้างภาพนูนต่ำนูนสูงบนผืนผ้าใบ ฉันคิดว่าตัวเองเป็นอาลักษณ์ที่กำลังแกะสลักข้อความจากพลังแห่งสวรรค์ลงในวัสดุทางโลกอย่างหินและหินภูเขาไฟ และด้วยจารึกเหล่านี้ ฉันหวังว่าผู้ชมจะสามารถสะท้อนพวกเขาและรับข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาไม่สามารถทำได้มาก่อน”

ผลงานของฮยอนเอคังเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสาธารณะและของสะสมส่วนตัว และผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ในปี 2020 BOCCARA ART Galleries ได้นำเสนอการแสดงเดี่ยวของศิลปินที่ ‘Museo dei Bozzetti’ ในเมืองปิเอตราซานตา ประเทศอิตาลี ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ Artland

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บหลัก

ไวรัล เมื่อสาวโพสต์แฉ ถูกพ่อแม่ดุ เมื่อเลือกเรียนนิเทศ 

       กลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นสำหรับคลิปของหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอได้มีการโพสต์ลงใน App tiktok ด้วยโพดดังกล่าวนั้นเป็นการโพสต์คลิปที่เธอกำลังสนทนาอยู่กับพ่อและแม่ของเธอซึ่งในตอนที่สนทนาอยู่นั้นหญิงสาวเจ้าของคลิป

กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่โดยในคลิปจะมีเสียงพ่อกับแม่นั้นสอบถามถึงอนาคตว่าหากเรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไรเนื่องจากว่าลูกสาวเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของลูกสาว 

    ถูกพ่อแม่ดุ เมื่อเลือกเรียนนิเทศ   สำหรับภาพในคลิปจะเห็นได้ว่าระหว่างที่พ่อแม่และลูกสนทนากันนั้นปรากฏว่าลูกนั่งกินข้าวทั้งน้ำตานอกจากนี้พ่อกับแม่ยังมีการดูว่าถ้าหากว่าลูกเรียนอย่างอื่นตั้งแต่แรก

ไม่มาเรียนคณะนี้ชีวิตก็น่าจะสดใสมากกว่านี้ซึ่งในขณะนั้นหญิงสาวเจ้าของคลิปก็พยายามเชิญพ่อแม่คุยไปถึงเรื่องอื่นแต่พ่อแม่ก็ยังบอกกับมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของลูกสาวในอนาคตซึ่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีผู้คนเข้ามาชมและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพริบตาเดียวก็มีการแชร์ออกไปมากกว่า 10 ล้านวิวกันเลยทีเดียว 

          อย่างไรก็ตามท่าทีของคนในโลกออนไลน์ที่มีต่อคลิปดังกล่าวนั้น ต่างก็เข้ามาให้กำลังใจหญิงสาวเจ้าของโพสต์ทั้งมองว่าหญิงสาวควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าตนเองนั้นอยากเรียนอะไรและพ่อของแม่ของหญิงสาวนั้นค่อนข้างเป็นคนหัวสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนคณะนิเทศศาสตร์นั้นสามารถที่จะต่อยอดมีงานทำได้เยอะแยะมากมายไปหมด

          อย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปนี้เป็นกระแสโด่งดังและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเจ้าของโพสต์ก็ได้ออกมาอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอเรียบร้อยแล้วโดยเธอได้เข้าไปขอโทษพ่อแม่ซึ่งเธอเองก็มีส่วนผิดที่พูดจากับพ่อแม่ไม่ดีในขณะเดียวกันพ่อแม่ของเธอก็หวังดีอยากจะให้เธอนั้นสามารถเลือกอนาคตได้ซึ่งพ่อกับแม่ของเธอนั้นไม่ได้บังคับว่าในอนาคตเธออยากจะทำงานอะไรเพียงแต่อยากจะรู้ว่าเธอมีแผนและเป้าหมายอย่างไรเพื่อที่พ่อแม่จะได้สนับสนุนได้ถูกทาง

       นอกจากนี้เธอยังระบุด้วยว่าพ่อกับแม่ของเธอนะสนับสนุนเธอทุกอย่างโดยถ้าหากเธอเลือกที่จะทำเป็นยูทูปเปอร์ก็จะสนับสนุนเงินเพื่อทำการซื้อกล้องให้และพ่อกับแม่ของเธอนั้นอยากให้เธอมีงานทำที่สามารถหาเลี้ยงตนเองดูแลครอบครัวได้ทำอะไรก็ได้ที่เธอนั้นมีความสุข  นอกจากนี้แม่ของเธอยังได้กล่าวด้วยว่าแม่ของเธอเห็นว่าเธอเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งจึงแนะนำให้เธอลองเขียนหนังสือขายซึ่งเธอกับพ่อและแม่นั้นเข้าใจกันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไม ถึงเรียกโลกใบนี้ว่า Earth 

      เรียกโลกใบนี้ว่า Earth   เมื่อพูดถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ผู้คนจะเรียกดาวดวงนี้ที่เราอาศัยกันอยุ่นี้ว่า Earth  หรือหากคนไทยก็แปลได้ว่าคือโลกนั่นเอง

แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนที่ตั้งชื่อดาวดวงนี้เป็นดวงแรกว่าEarth แล้วทำไมถึงเรียกดาวดวงนี้ว่าEarth   หากว่าเคยสังเกตให้ดีและมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวจะเห็นได้ว่าดาวดวงอื่นๆนั้นจะมีการตั้งชื่อเลือดซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการตั้งตามชื่อของเทพเจ้ากรีกแต่มีเพียงแค่ดาวโลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวเท่านั้นที่ไม่มีการตั้งชื่อตามชื่อของเทพเจ้ากรีก หรือว่าเรามันทำให้เราสงสัยว่าที่มาที่ไปของคำว่าEarth เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและใครเป็นคนตั้งให้เรียกEarth เป็นคนแรก 

          อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายคนจะมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าโลกแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าใครเป็นคนตั้งชื่อดาวเคราะห์นี้ว่าโลกโดยไม่มีเอกสารอะไรที่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เลยแม้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหามากแค่ไหนก็ตาม เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ก็มีการตั้งทฤษฎีที่สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

          ยังไงก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคำว่า Earth งั้นน่าจะมีการใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปีมาแล้วโดยมีรากศัพท์มาจากคำว่า Eor (th )e 

ซื้อมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและยังมี ertha ซึ่งมาจากภาษาเยอรมันนำมารวมกัน ซึ่งคำศัพท์ทั้งสองคำนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาโบราณโดยความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวก็คือพื้นดินนั่นเอง 

          สำหรับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคนโบราณน่าจะยังไม่เคยรู้จักโลกว่าโลกนั้นเป็นดาวเคราะห์ ดวงหนึ่งเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงได้สรรหาคำมาเรียกพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ว่าโลก หรือ Earth แต่คนโบราณน่าจะมีความเชื่อว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้นั้นเป็นเพียงแค่สถานที่    ufabet ฝาก-ถอน ออโต้   แห่งหนึ่งเท่านั้นส่วนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่หมุนเวียนทำให้เรามองเห็นเมื่อยามเรามองไปที่บนท้องฟ้านั้นคือเทพเจ้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามองดูโลกเพียงเท่านั้น   และด้วยมุมมองนี้เองที่ทำให้คนโบราณไม่ได้มีการตั้งชื่อโลกเหมือนกับชื่อของเทพเจ้า  

         อย่างไรก็ตามแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีและมีความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถนำมาเย็นๆได้ว่าความคิดนี้ของนักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปประธรรมที่จะสามารถมายืนยันแนวความคิดได้ไงนั่นเอง  ดังนั้นความลับที่ว่าทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกมีการเรียกชื่อว่าEarth หรือโลก จึงยังคงเป็นความลับอยู่ต่อไปซึ่งยังคงไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนหรือใครก็ตามแต่ในโลกใบนี้ที่จะสามารถหาคำตอบได้ที่แท้จริง 

ไทยกับสงครามเวียดนาม ช่วยรบกับเวียดนามใต้

ไทยกับสงครามเวียดนาม โดยในปี 1964 สหรัฐอเมริกาก็เริ่มใช้วิธีการทิ้งระเบิดลงไปในเวียดนามเหนือทิ้งลงไปเยอะๆติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปีกะว่าทิ้งไปเยอะๆเวียดนามเหนือจะได้เลิกซักทีแบบเลิกสู้ซักทีแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็เลยต้องเลิกทิ้งระเบิดไป ตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเวียดนามโดยตรง

แต่ว่าเพื่อนบ้านอย่างลาว ซึ่งอเมริกาก็มองว่ามีปัญหาคอมมิวนิสต์เหมือนกันก็โดน นโยบายการทิ้งระเบิดในปี 1964 ไปเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าโดนหนักมากๆน่าสงสารมากๆเลยเพราะว่าอเมริกาทิ้งระเบิดใส่ลาวไปต่อเนื่องถึง9ปี รวมระเบิดที่อเมริกาทิ้งใส่ลาวตอนนั้นก็ประมาณ2ล้านตัน เรียกได้ว่าทิ้งลงไปเยอะถึงขนาดที่ว่าในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย์ชาติลาวกลายเป็นประเทศที่โดนระเบิดมากที่สุดก็เพราะเหตุการณ์นี้

ส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นก็คือ ในปี1967 กองทัพไทยของเราก็ส่งกองทัพเข้าไปช่วยรบในสงครามเวียดนามเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าเราเข้าข้างฝ่ายเวียดนามใต้และในปีเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือ

สิ่งที่เรียกว่า Tet Offensive ซึ่งคำว่า Tet ในที่นี้หมายถึงวันตรุษญวณก็คือคล้ายๆกับตรุษจีนนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วฉลองวันเดียวกันด้วยซึ่งวันนี้ปกติตามธรรมเนียมมันจะต้องเป็นวันที่หยุดรบประมาณว่าทุกคนหยุดไปฉลองปีใหม่แต่เวียดนามเหนือดันอาศัยจังหวะนี้โจมตีเวียดนามใต้แล้วกะว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราชนะ

เพราะฉะนั้นแล้วในการโจมตีในครั้งนี้เวียดนามเหนือไม่ได้โจมตีแค่จุดเดียว    ufabet   แต่เป็นกลยุทธ์ที่โจมตีหลายๆจุดพร้อมๆกันซึ่งหลังจากนั้นก็เลยเป็นการนัวกันต่อเนื่องยาวนานเลยอย่างไรก็ตามในการนัวกันครั้งนี้เวียดนามเหนือไม่ได้ชนะแต่เวียดนามใต้ก็เยินไปพอทำควรเหมือนกัน

จนกระทั่งในปี1969มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนึงเป็น ริชาร์ด นิกสัน ซึ่งนิกสันก็รู้ดีว่าตอนนี้ชาวอเมริกาเบื่อสงครามเวียดนามเต็มที่แล้ว ดังนั้น นิกสัน ได้ออกนโยบายที่เรียกว่า Vietnamisationหรือว่าการทำให้เป็นเวียดนามแปลง่ายๆก็คือเราจะทำให้สงครามเวียดนามเป็นสงครามของเวียดนามจริงๆแล้ว

ชาวเวียดนามก็ไปรบกันเองเราไม่เกี่ยว โดยวิธีที่นิกสันใช้ก็คือไปเทรนพวกทหารเวียดนามใต้เพื่อให้สามารถรบได้ด้วยตัวเองฟังดูเหมือนนิ่งๆสุขุมเจรจาไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเวียดนามแล้ว แต่ในปีเดียวกันสหรัฐอเมริกากลับทิ้งระเบิดใส่กันพูชาเยอะมากๆ เพราะอย่าลืมว่าถึงกัมพูชาจะประกาศตัวว่าเขาเป้นกลางอย่าเข้ามายุ่ง แต่ Ho Chi Minh Trail มันผ่านกัมพูชาและที่สำคัญมีทหารเวียดนามเหนือจำนวนมากเลยที่ไปซ่อนตัวอยู่ในกัมพูชา

สงครามเวียดนาม ที่ต้องการเป็นอิสระภาพ

โดยหนึ่งในบุคคลสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือ ลุงโฮ หรือว่า โฮจิมินห์ นั่นเอง ซึ่งชื่อนี้แปลว่าผู้นำมาซึ่งแสงนี่ไม่ใช่ชื่อมาตั้งแต่เกิดของเขานี่เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นทีหลัง ซึ่งเขาได้เป็นคนหัวก้าวหน้าคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตามประเทศต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กลอนดอน ปารีส มอสโคว จีน หรือแบบเรียกได้ว่าไปอยู่มาหลายที่

ซึ่งทำให้เขาค่อนข้างค่อนข้างจะมีความรู้และหนึ่งในแนวคิดที่เขาเชื่อมากๆ ก็คือคอมมิสนิสต์นั่นเอง โดยลุงโฮนี่เองเป็นคนที่ก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า The League for the lndependence of Vietnam หรือว่าเวียดมินห์ ขึ้นในปี1941 โดยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนรักชาติที่พร้อมจะปลดปล่อยเวียดนามจากชาติต่างๆ

ตอนแรกกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็ค่อนๆขยายขึ้นมีสมาชิกเข้ามาร่วมากขึ้นเรื่อยๆบังเอิญว่าในช่วงเดียวกันที่มีการตั้งกลุ่มเวียดมินห์มันมีเหตุการณ์สำคัญของโลกเกิดขึ้นนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2 นั่นเองและในตอนนั้นเองเยอรมนีไปยึดฝรั่งเศส

ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสไม่มีเวลามาดูแลเวียดนามสุดท้ายก็เลยมีอีกชาตินึงมายึดเวียดนามแทนนั่นก็คือญี่ปุ่นที่เข้ามายึดเวียดนามในปี1945 ชาวเวียดนามพอโดนญี่ปุ่นยึดก็ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วว่ายังไงสงครามครั้งนี้ญี่ปุ่นก็แพ้เดี๋ยววันไหนญี่ปุ่นแพ้

เราจะชิงประกาศอิสระภาพแล้วเราก็จะเป็นอิสระจากทุกชาติในที่สุดและแล้วในที่สุดผผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนปรากฎว่าญี่ปุ่นนั้นแพ้จริงๆทำให้ชาวเวียดนามนั้นฉลองกันเลยประมาณว่าในที่สุดฉันก็ได้เป็นตัวของฉันเองแล้ว

สงครามเวียดนาม  นอกจากนี้ทางโฮจิมินห์ได้ตัดสินใจประกาศอิสระภาพเลยอย่างไรก็ตามเรื่องราว    สล็อตยูฟ่าเว็บตรง    ของชาวเวียดนามไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้สงบสุขมีความสุขตลอดไปไม่อย่างนั้นสงครามจะไม่เกิด

เพราะว่าหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสงครามเย็นนั่นเองที่เป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันระหว่างแนวคิดระหว่างเสรีนิยมประชาธิปไตยกับแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์เราขออนุญาติไม่ลงรายละเอียดตรงนี้และแน่นอนในเวียดนามก็เช่นกัน

มมหาอำนาจก็เล็งแล้วว่าใครจะมีอิทธิพลเหนือเวียดนาม เวียดนามจะต้องเป็นแนวคิดแบบฉันเท่านั้นคือทางฝั่งคอมมิวนิสต์อย่างจีนก็อย่างได้เวียดนามฝั่งเสรีนิยมแบบพวก อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา ก็อยากได้เวียดนาม ส่วนเวียดนามก็บอกว่าฉันไม่อยากเป็นของแกทั้งคู่

ฉันอยากเป็นของตัวเองสุดท้ายก็เลยมีความพยายามจะเจรจาต่อรองอะไรกันแต่จารจาไม่สำเร็จก็เลยเกิดการรบกันขึ้นแต่สงครามครั้งนี้ยังไม่ใช่สงครามเวียดนามนี่คือสงครามที่เขาเรียกว่าThe First lndochina War 

สงครามระหว่าง ญี่ปุ่น กับ รัสเซีย

สงครามระหว่าง ญี่ปุ่น กับ รัสเซีย หลังจากที่ทะเลาะกันเรื่องเกาหลีมาสักระยะนึงจีนกับญี่ปุ่นก็ตกลงกันได้ประมาณว่าเรามาตกลงพอกันเถอะหยุดรบไม่อะไรกันแล้วแต่ว่าก็ต้องมีข้อตกลงกันต่างๆประมาณว่าเราจะถอนทหารพร้อมกันไม่มีอิทธิพลเหนือเกาหลีอะไรต่างๆ แต่แม้ว่าจะมีข้อตกลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตาม

ญี่ปุ่นก็รู้สึกไม่อะ จีนมันไม่ได้ทำแบบที่พูดหรอกจีนมันยังมีอิทธิพลเหนือเกาหลีอยู่ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันดังนั้น ญี่ปุ่นก็เลยทิ้งทหารตัวเองไว้ในเกาหลีอยู่แล้วก็ยึดจุดยุทธศาสตร์บางส่วนของเกาหลีไว้เป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหลายปีผ่านไปในช่วงปี1904-1905

ช่วงนั้นญี่ปุ่นได้พัฒนาอำนาจของตัวเองขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ไปรบอีกสงครามนึง ก็คือ สงครามระหว่าง ญี่ปุ่น กับ รัสเซียนั่นเองที่สำคัญรอบนี้ญี่ปุ่นชนะ เมื่อชนะญี่ปุ่นก็ผงาดขึ้นมาเต็มที่ในฐานะจักรวรรดิญี่ปุ่นตอนนั้นก็แผ่ขยายอำนาจไปทั่วเอเชียเลยใช่ไหม

ซึ่งแน่นอนว่าเกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่โดนญี่ปุ่นยึดไปเป็นอาณานิคมในปี1910นั่นเอง ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าชาวเกาหลีจะแฮปปี้ใช่ไหมที่โดนยึดเป็นอาณานิคมมันก็จะมีคนมาต่อต้านมาเป็นระยะๆอย่างเช่นมีนก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่นักต่อสู้ เพื่ออิสระภาพชาวเกาหลี

ไปที่Harbinตอนนั้นนายกรัฐบมนตรีของจักรพรรดิญี่ปุ่นคนรแกเดินทางไปเยือนที่นั่นพอดีคนเกาหลีคนนี้ไปถึงก็จัดการยิงนายกรัฐมนตรีคนนี้ตายไปเลยมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข้อบาดหมางอย่างนี้มาโดยตลอดและแน่นอนระหว่างที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นก็จะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆของเกาหลีให้คุ้มที่สุด

เช่น ญี่ปุ่นพยายามปรับปรุงประเทศเกาหลีให้ทันสมัยฟังดูเหมือนดีใช่ไหม    สล็อตยูฟ่าเว็บตรง   แต่เปล่าเลยคนที่ได้ประโยชน์จากการปรับปรุงประเทศคือ ชาวญี่ปุ่นล้วนๆเรียกได้ว่ามาใช้ทรัพยาว่าอย่างนั้นเถอะเกาหลีแถบจะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะมีมาตรการชาตินิยมต่างๆออกมา

โดยอย่างเช่น ห้ามคนเกาหลีพูดภาษาเกาหลีให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็เจ็บช้ำน้ำใจชาวเกาหลีไปจนกระทั่งในปี 1919 ก็มีขบวนการหนึ่งในเกาหลีชื่อว่ากระบวนการ1มีนาคมพยายามที่จะเรียกร้องอิสรภาพของเกาหลีแต่ว่าก็ไม่สำเร็จโดยญี่ปุ่นปราบปรามอะไรไป

จนกระทั่งกลุ่มคนกลุ่มนี้จะต้องออกไปตั้งรัฐบบาลพลัดถิ่นที่จีนแต่ว่ากลุ่มสุดท้ายกลุ่มคนนี้แตกกระจายไปด้วยอุดมการณ์ที่แตกต่างกันฝั่งนึงเข้ากับคอมมิวนิสต์อีกฝั่งนึงไม่เข้ากับคอมมิวนิสต์ประมาณนั้นสุดท้ายเรียกร้องอิสระภาพไม่สำเร็จเกาหลีก็เลยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นต่อไป

ซึ่งระหว่างนั้นชาวญี่ปุ่นก็ยังทรมานชาวเกาหลีต่างๆนานาเรียกได้ว่าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหนักมากเพราะว่ามีผู้ชายจากเกาหลีโดนเกณฑ์ไปเป็นแรงงานที่ญี่ปุ่นเยอะมากเรียกว่าเป็นแสนคนเลย